mei 2023

Barbecue VOORUIT Sint-Truiden

VOORUIT Sint-Truiden organiseert de jaarlijkse barbecue.

Kom jij ook langs?
Dit jaar doen we het kerkdorp Brustem aan”, zegt Ludwig Vandenhove.

Rol Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) herbekijken?

“De rol van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) moet misschien eens herbekeken worden naar de volgende gemeentelijke legislatuur toe”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 17 mei 2023.

Hij zei dat naar aanleiding van een tussenkomst van zijn Groen-collega Chris Steenwegen over de afschaffing van Vlaamse subsidies voor de VVSG om lokale besturen te faciliteren op het vlak van voedselstrategieën. (1)

Limburg weer maar eens benadeeld!

“De provincie Limburg krijgt de laagste financiering in het kader van een project voor nieuwkomers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De reden? De subsidie wordt verdeeld per regio en Limburg wordt nu gestraft, omdat wij als provincie absoluut één regio willen blijven.

Is dat een represaillemaatregel? Voor mij wel.
Het budget is voor elke regio even groot, personeelskosten voor twee personen, ongeacht het aantal inwoners, nieuwkomers of gemeenten. Verhoudingsgewijze heeft Limburg zo de laagste financiering.

“Verplichte meldingsplicht bij bacterievuur moet opnieuw ingevoerd worden”

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 17 mei 2023.

“Een nieuwe verplichting zou goed zijn voor de fruittelers in Limburg en Haspengouw”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het zou een geruststelling zijn voor onze regio.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Kennis van het Nederlands is belangrijk voor een job

“Voor wie de arbeidsmarkt iets of wat volgt en/of kent, is dat een vaststaand gegeven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Toch stel ik vast dat daar op het niveau van de Vlaamse regering nog te weinig op ingezet wordt, zeker financieel.

Het laatste gevecht?

Geen enkel gevecht is ooit het laatste in de politiek.
Misschien is het beste antwoord op de verzuchtingen van de kiezers wel te erkennen dat er geen aftiteling komt met ‘The End’.

Dag hoger en universitair onderwijs Limburg

“Op dinsdag 16 mei 2023 heb ik samen met Hannelore Goeman, VOORUIT-fractieleidster in het Vlaams Parlement en Liesbeth Velghe, VOORUIT-medewerkster voor Onderwijs een werkbezoek gebracht aan een aantal Limburgse onderwijsinstellingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 


 

Drugsopvolgingskamers (DOK’s) en de drugshulpverlening

“De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de diverse hulpverleningsinstanties hebben, na andere provincies, ook een drugsopvolgingskamer (DOK) opgestart in Limburg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een goed federaal initiatief, maar in hoeverre volgt de drugshulpverlening, een Vlaamse bevoegdheid?
DOK ’s hebben enkel maar zin als federaal en Vlaams hun beleid goed op elkaar afstemmen.
Weer maar eens een voorbeeld waarbij een goed samenwerkingsfederalisme een oplossing kan bieden.

Minder appelen, meer peren

“Dat blijkt andermaal uit een nieuwe schriftelijke vraag, die ik gesteld heb aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Deze keer vroeg ik de evolutie van het aantal hectaren beplanting van appelen en peren.

Eerder was al gebleken dat de appelproductie ernstig afneemt op basis van het aantal ton en het aantal bedrijven.
Dat wordt nu bevestigd op basis van de beplante oppervlakte
.

Limburgse kerkfabrieken kregen in 2021 meer dan 10 miljoen euro van de gemeenten

Dat besluiten de Vlaamse VOORUIT-parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een doorlichting van de cijfers van de Limburgse kerkfabrieken.

Wij stellen met VOORUIT voor dat voortaan gemeentebesturen en/of provinciebesturen eredienstbesturen zouden kunnen verplichten om eigen reserves aan te spreken voor investeringen in een eredienstgebouw”, zeggen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Identitaire oorlogjes

De grote vraagstukken die op ons afkomen - denk aan het klimaatvraagstuk - zullen die identitaire oorlogjes totaal irrelevant maken. Los daarvan is de anti-wokestrijd vaak toch een ordinaire racistische strijd, als je ziet wat Dalila en Fatima over zich heen krijgen, en ook in die zin een compleet verlies van tijd en energie.

Sporthallen in scholen: openstellen

“VOORUIT Sint-Truiden blijft voorstander om de schoolbesturen, die beschikken over sporthallen, te overtuigen om die buiten de schooluren open te stellen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het is dubbele winst: én de stad moet zelf niet investeren, én het betekent inkomsten voor de betrokken scholen.

Barbecue VOORUIT Sint-Truiden

VOORUIT Sint-Truiden organiseert de jaarlijkse barbecue.

Kom jij ook langs?
Dit jaar doen we het kerkdorp Brustem aan”, zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's