januari 2022

‘Van alle markten thuis met een hart voor Limburg’

Dat is de titel van het portret ‘In de spotlight’ dat de website van VOORUIT brengt over Vlaams Volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Lees hieronder het volledige interview. (1)

Tags:

Onze ondergang

De mens als enige waarde centraal blijven stellen , draagt een zeker conservatisme in zich. Als we niets doen, gaan we onze ondergang tegemoet. Humanisten zouden aan de oplossing moeten bijdragen en geen deel van het probleem mogen zijn. 

De Senaat: afschaffen of niet?

De laatste weken wordt weer, in de media weliswaar, gedebatteerd over het gegeven of de Senaat al dan niet moet afgeschaft worden.

Het debat is op gang getrokken door Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) zelf.
“Voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 2024 moet er een concreet plan op tafel liggen om de Senaat definitief af te schaffen.” (1)

Nog steeds meer vergunningen voor grote stallen

“Ik vroeg via een schriftelijke parlementaire vraag het aantal goedgekeurde vergunningen op voor 2020 voor de intensieve veeteelt”, zegt Vlaams  volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ondanks de toenemende stikstofproblematiek is het aantal vergunningen blijven toenemen in 2020.
Ik heb inmiddels de actuele cijfers voor 2021 opgevraagd
.

Het aantal goedgekeurde vergunningen voor grote stallen zit tot en met 2020 nog steeds in stijgende lijn.
Er is een stijging van 24% ten opzichte van 2018 (627 vergunningen in 2018 en 783 in 2020).

OCMW‘s: hou u klaar!

“De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW‘s) moeten zich klaar houden om de snel groeiende groep van personen of gezinnen, die het moeilijk hebben, zo goed mogelijk bij te staan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Er is de inflatie - een algemene prijsstijging - en er zijn de snel stijgende energieprijzen.

Tags:

VOORUIT Sint-Truiden = POSITIEF

“Onze politieke tegenstanders proberen ons als VOORUIT Sint-Truiden weg te zetten als ‘te negatief’. Nochtans is het omgekeerde waar”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Als democratisch verkozenen in de gemeenteraad van Sint-Truiden zijn we er allemaal om de stad VOORUIT te helpen.

Landschapspark Hart van Haspengouw?

“Haspengouw moet ten volle gaan voor de erkenning als Vlaams Landschapspark”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) Ludwig Vandenhove.

Krachten bundelen

Het zou een goed begin zijn als de federale, Vlaamse en lokale overheden de krachten bundelden  en alle middelen samen inzetten in plaats van elkaar de loef te willen afsteken. 

Nieuwsbrief nr. 119

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Mathias Diependaele: foei!

“Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed bakt er niets van, al zeker niet van zijn bevoegdheid Wonen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zijn laatste voorstel om 500 miljoen euro over te hevelen van de sociale woningbouw naar de private huurmarkt is ronduit schandalig. Nochtans zijn de wachtlijsten voor sociale en betaalbare woningen nog nooit zo hoog geweest.

Btw-verlaging op energie moet er NU komen!

“De energieprijzen swingen de pan uit, meer en meer gezinnen komen in de (financiële) problemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De regeringen - federaal en Vlaams - moeten snel iets doen.

Federale regering, breng de belasting over de toegevoegde waarde (btw) NU terug van 21% naar 6%!
Dat is al lang het standpunt van VOORUIT.
Gelukkig beginnen meer en meer partijen ons te volgen.

VLAM past in traditioneel landbouwbeleid

Op woensdag 12 januari 2022 vond in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een gedachtewisseling plaats over het jaarprogramma voor 2022 van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Verzwaring strafmaat bij dierenmishandeling

Op woensdag 12 januari 2022 werd het ‘ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft het voorzien van een strafverzwaring’ unaniem goedgekeurd in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement.

Pagina's