Verzwaring strafmaat bij dierenmishandeling

Op woensdag 12 januari 2022 werd het ‘ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft het voorzien van een strafverzwaring’ unaniem goedgekeurd in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement.

Als VOORUIT zijn wij grote voorstander van deze zwaardere straffen. Vandaar dat collega Vlaams volksvertegenwoordiger Conner Rousseau en ikzelf eind vorig jaar al een gelijkaardig voorstel van decreet ingediend hadden voor deze strafverzwaring”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar het kwam van de oppositie, bijgevolg afgekeurd. Spijtig, want zo is er tijd verloren in de strijd tegen dierenbeulen.
Het is tekenend voor het Vlaams parlement dat voorstellen of resoluties vanuit de oppositie, los van de inhoud, weggestemd worden. Erg!

Als VOORUIT hebben wij dit ontwerp van decreet dan ook mee gestemd. Ik heb wel nog een aantal bemerkingen gemaakt tijdens mijn tussenkomst.

Ondanks de vorige strafverzwaringen stijgt het aantal meldingen van dierenmishandeling nog steeds. Hopelijk werkt het huidige initiatief wel. Deze evolutie kan natuurlijk ook te maken hebben met de verhoogde aandacht voor handhaving, zodat het ‘dark number’ (overtredingen, die niet bekend zijn) naar beneden gaat.

De straffen tegen dierenmishandeling kunnen niet zwaar genoeg zijn en het is goed dat minister Ben Weyts kiest voor een maximale harmonisering van de strafmaat. Maar dit laatste betekent een zekere anomalie ten opzichte van straffen als gelijkaardige daden tegen mensen worden begaan. Bijgevolg een beetje onlogisch.
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir zou, voor zover het over Vlaamse bevoegdheden gaat, moeten werken aan zulke globale harmonisering.
Ik zal haar daarover zeker ondervragen.

Toen de minister het voorstel van decreet van Conner Rousseau en mijzelf afwees, was het argument dat hij heel deze problematiek breder wou bekijken in het kader van het bestrijden van dierenmisbruik via de Vlaamse Codex Dierenwelzijn. Maar waar is die Vlaamse Codex Dierenwelzijn, die is al zo vaak is aangekondigd?
Dat blijft duren.

Parket en federale en lokale politie moeten mee zijn met dit verstrengd decreet. Vandaar mijn pleidooi om dit snel en breed bekend te maken, onder andere via de politiescholen, de politiezones en vorming- en informatiesessies.
De Vlaamse verbindingsofficier kan daar een belangrijke rol in spelen.
De verschillen tussen provincies en regio’s inzake optreden tegen dierengeweld moet weggewerkt worden, de aanpak zou overal hetzelfde moeten zijn.
Weg met het ‘dark number’!”

In Metro komt Ludwig Vandenhove kort aan het woord over het debat in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement. (1) Ook Het Laatste Nieuws besteedt er aandacht aan.
Raadpleeg het artikel op de website van Het Laatste Nieuws via deze link.