OCMW‘s: hou u klaar!

“De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW‘s) moeten zich klaar houden om de snel groeiende groep van personen of gezinnen, die het moeilijk hebben, zo goed mogelijk bij te staan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Er is de inflatie - een algemene prijsstijging - en er zijn de snel stijgende energieprijzen.

Ik ga ervan uit dat de federale en de Vlaamse regering de nodige algemene maatregelen gaan nemen om de energierekeningen voor de gemiddelde burger en al zeker voor de lagere inkomenscategorieën beheersbaar te houden. Maar dat zal zeker niet volstaan.
Zelfs met zulke globale beslissingen zullen er de komende weken en maanden heel wat personen en gezinnen zich tot de OCMW’s moeten wenden. En hier zullen ongetwijfeld heel wat mensen bij zijn, die nog nooit eerder een beroep gedaan hebben op een OCMW
.

De OCMW’s moeten zich klaar houden.
Budgettair zullen er verschuivingen moeten gebeuren.
Prioriteit moet gegeven worden aan hulp bieden aan mensen, die hun energiefactuur niet kunnen betalen.
Energie is een basisvoorziening, zeker in deze winterperiode. Dus meer middelen binnen de gemeenten zullen naar de OCMW’s moeten gaan ten nadele van eventuele andere initiatieven, die zullen wegvallen of zullen verminderen.
Politiek is een kwestie van prioriteiten en de prioriteit nu is de getroffenen helpen.

Maar de OCMW’s zullen ook het terrein moeten opgaan.
Zeker met dit fenomeen van inflatie en stijgende energieprijzen zullen er heel wat mensen zijn, die voor de eerste keer in de problemen komen en die een zekere schroom hebben om hulp te vragen.
De OCMW’s zullen nog meer dan anders de personen en gezinnen, die hulp nodig hebben, moeten trachten te detecteren.

Ik heb vertrouwen in de lokale politiek dat de juiste weg ingeslagen wordt om diegenen, die het meest kwetsbaar zijn, zo goed mogelijk te helpen om deze ‘barre tijden’ door te komen.”

Hieronder vindt u de bijdrage op de lokale nieuwswebsites www.trudocs.be. (1) en www.sintruinbegot.be (2)

 

Tags: