Krachten bundelen

Het zou een goed begin zijn als de federale, Vlaamse en lokale overheden de krachten bundelden  en alle middelen samen inzetten in plaats van elkaar de loef te willen afsteken. (1) (2)

  • (1)Steven Van de Walle, ‘We moeten het merk overheid heropbouwen’, LOKAAL, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) maandblad voor de lokale bestuurder, Jaargang 22, nummer 01, pagina’s 36, 37 en 38.
  • (2)Steven Van de Walle is hoogleraar overheidsmanagement aan het Instituut van de Overheid van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).
     
  • Foto: Twitterprofiel Steven Van de Walle.