januari 2022

Nog een lange weg af te leggen

“Ik heb het over het overtuigen van de consument om meer eco, bio en fairtrade, kortom duurzame voeding, te kopen. De duurdere prijzen blijven echter een doorslaggevende rol spelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt nog maar eens uit een grootschalig Belgisch-Brits onderzoek
Als het er echt op aankomt, blijft het de prijs, die bepaalt wat we kopen
. (1)

Waar blijft het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2020-2025?

Decretaal is vastgelegd dat elke nieuwe Vlaamse regering bij het aantreden een nieuw Ouderenbeleidsplan moet opstellen.
Het plan voor de periode 2020-2025 is er nog altijd niet.

Slecht werk van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “We zijn immers ondertussen halfweg deze legislatuur.

James Ensorhuis: een bezoek is de moeite waard

“In het weekend van 21, 22, 23 en 24 januari 2022 zijn Sonja en ik nog eens naar Oostende geweest.
Als we naar de kust gaan, is het Oostende.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Vroeger

Maar zijn vader had begrepen wat er aan de hand was: iets verdwijnt en er komt iets anders voor in de plaats, zei hij tegen hem. Dat is nu eenmaal werelds loop. Het is de mens die altijd terugverlangt naar wat er vroeger was.

Nieuwsbrief nr. 121

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Waar gaat dit naartoe?

“Het aantal camera’s op het grondgebied van Sint-Truiden is stilaan om schrik van te krijgen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Je kan je niet meer bewegen in Sint-Truiden of je bent gefilmd.

Ik, en met mij een deel van de bevolking, voel er mij onveiliger door in plaats van veiliger. Daarenboven is de gevoeligheid van de schending van de privacy toegenomen bij de burgers met heel het coronagegeven.

“Limburg moet krijgen waar het recht op heeft”

Dat laat VOORUIT Limburg via Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove weten in een persbericht.

Er moet duidelijkheid komen of Vlaanderen en Limburg al dan niet nog geld tegoed hebben uit de federale Kempische Steenkolenmijnen (KS)- enveloppe”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied: graag duidelijkheid!

“Ik vertrouw het niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Is de Antwerpse chemiesector via actief lobbyen het dossier naar zijn hand aan het zetten?”

Ik stelde opnieuw een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 25 januari 2022.
Er komt maar geen duidelijkheid en de deadline voor correcte en concrete informatie wordt maar steeds meer vooruit geschoven
.

Geen verlenging Vlaamse subsidies voor het Limburgs Kunstenoverleg (LKO)

Vlaanderen zal de subsidiëring van het LKO niet verderzetten na 2022.
Het LKO speelt een belangrijke regierol binnen de Limburgse kunstensector.

Dat heeft Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management geantwoord op een schriftelijke parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Belasting op bordelen: slordigheid

De stad Sint-Truiden gaat komende maandag 31 januari 2022 tijdens de gemeenteraad nog maar eens proberen een aangepast belastingreglement goed te keuren voor de bordelen. (1)

Het zou er nog aan mankeren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Het is logisch dat er op inkomsten belastingen betaald worden.

Limburg heeft geen geld meer tegoed uit Kempische Steenkolenmijnen (KS)-enveloppe

De Limburgse ex-mijnwerkers hebben de laatste twee jaar diverse acties gevoerd met het oog op het verkrijgen van achterstallige pensioenen en het niet moeten betalen van belastingen op dat bedrag van de retroactiviteit.
VOORUIT Limburg steunt hen daarin.

In de rand daarvan beweert de KS-Vriendenkring dat Vlaanderen en Limburg eveneens nog recht op geld zouden hebben uit die federale KS-enveloppe.

Voldoende Coronasteun voor de evenementensector?

De evenementensector ondervindt, net zoals heel wat andere sectoren, zware economische en financiële gevolgen van Covid19.

Omdat ik klachten gekregen heb van een aantal boekingskantoren heb ik opnieuw een schriftelijke vraag gesteld  aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Waarom waren bepaalde maatregelen tijdens de vierde golf restrictiever dan voorheen?”

Minister Bart Somers is akkoord met mij

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de problematiek van de regiovorming in Limburg.

“Op mijn mondelinge vraag van dinsdag 25 januari 2022 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering heeft viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen heeft Bart Somers geantwoord dat hij ook hoopt op een snelle beslissing in dit dossier in het belang van Limburg.

Pagina's