januari 2022

OCMW‘s: hou u klaar!

“De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW‘s) moeten zich klaar houden om de snel groeiende groep van personen of gezinnen, die het moeilijk hebben, zo goed mogelijk bij te staan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Er is de inflatie - een algemene prijsstijging - en er zijn de snel stijgende energieprijzen.

Tags:

VOORUIT Sint-Truiden = POSITIEF

“Onze politieke tegenstanders proberen ons als VOORUIT Sint-Truiden weg te zetten als ‘te negatief’. Nochtans is het omgekeerde waar”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Als democratisch verkozenen in de gemeenteraad van Sint-Truiden zijn we er allemaal om de stad VOORUIT te helpen.

Landschapspark Hart van Haspengouw?

“Haspengouw moet ten volle gaan voor de erkenning als Vlaams Landschapspark”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) Ludwig Vandenhove.

Krachten bundelen

Het zou een goed begin zijn als de federale, Vlaamse en lokale overheden de krachten bundelden  en alle middelen samen inzetten in plaats van elkaar de loef te willen afsteken. 

Nieuwsbrief nr. 119

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Mathias Diependaele: foei!

“Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed bakt er niets van, al zeker niet van zijn bevoegdheid Wonen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zijn laatste voorstel om 500 miljoen euro over te hevelen van de sociale woningbouw naar de private huurmarkt is ronduit schandalig. Nochtans zijn de wachtlijsten voor sociale en betaalbare woningen nog nooit zo hoog geweest.

Btw-verlaging op energie moet er NU komen!

“De energieprijzen swingen de pan uit, meer en meer gezinnen komen in de (financiële) problemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De regeringen - federaal en Vlaams - moeten snel iets doen.

Federale regering, breng de belasting over de toegevoegde waarde (btw) NU terug van 21% naar 6%!
Dat is al lang het standpunt van VOORUIT.
Gelukkig beginnen meer en meer partijen ons te volgen.

VLAM past in traditioneel landbouwbeleid

Op woensdag 12 januari 2022 vond in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een gedachtewisseling plaats over het jaarprogramma voor 2022 van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Verzwaring strafmaat bij dierenmishandeling

Op woensdag 12 januari 2022 werd het ‘ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft het voorzien van een strafverzwaring’ unaniem goedgekeurd in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement.

Uitvoeringsrapport Vlaamse begroting 2021

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 11 januari 2022 vond er een debat, in het Vlaams parlement noemt dat ‘een gedachtewisseling’,  noem het vooral geen discussie, plaats rond de uitvoering van de Vlaamse begroting.

Het ambtelijk monitoringscomité heeft zijn uitvoeringsrapport over de uitvoering van de begroting van 2021 opgesteld.
Tijdstip: eind november 2021.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

Nivellering

Je lost maatschappelijke problemen niet op door voor anderen de situatie te nivelleren naar de ondergrens. Een samenleving die zich ontwikkeld noemt, streeft voortdurend naar een nivellering naar boven

Niet verbruikte energie = duurzaam

“Iedereen zou moeten in staat zijn om de noodzakelijke energie aan te kopen of te krijgen, zeker om aan de basisbehoeften te voldoen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Daar moet via een aangepast sociaal beleid, zoals een sociaal tarief en budgetmeters, voor gezorgd worden.

Gelukkig nieuwjaar!

De Sint-Truidense VOORUIT-fractie in de gemeenteraad en in het bijzonder sociaal comité wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022.

“Wij zullen ons oppositiewerkkritisch en constructief, in 2022 blijven verderzetten”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Omwille van Covid19 kunnen we andermaal geen VOORUIT nieuwjaarsreceptie organiseren. Maar we maken dat zo snel mogelijk goed.”

 

Pagina's