Nog steeds meer vergunningen voor grote stallen

“Ik vroeg via een schriftelijke parlementaire vraag het aantal goedgekeurde vergunningen op voor 2020 voor de intensieve veeteelt”, zegt Vlaams  volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ondanks de toenemende stikstofproblematiek is het aantal vergunningen blijven toenemen in 2020.
Ik heb inmiddels de actuele cijfers voor 2021 opgevraagd
.

Het aantal goedgekeurde vergunningen voor grote stallen zit tot en met 2020 nog steeds in stijgende lijn.
Er is een stijging van 24% ten opzichte van 2018 (627 vergunningen in 2018 en 783 in 2020).

De intensieve veeteelt blijft in sommige delen van Vlaanderen sterk aanwezig, vooral in de Noorderkempen, in Noord-Limburg en in West-Vlaanderen.
De stikstof, die de sector uitstoot, is enorm schadelijk voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit.
Het overgrote deel van onze natuur is verzuurd, waardoor bepaalde plantensoorten woekeren en de biodiversiteit afneemt.

Een beslissing om de stikstofuitstoot aan te pakken en de natuur te beschermen, dringt zich meer dan ooit op.
De Vlaamse N-VA-CD&V-Open VLD regering blijft maar talmen. Het zogeheten stikstofarrest is inmiddels al bijna een jaar oud en toch gebeurt er niets.
Het is duidelijk dat vooral de CD&V via de banden met de Boerenbond (BB) niet van een echte oplossing wil weten.

De aanwezigheid van varkens- en pluimveestallen zorgt tevens voor een enorme geurhinder voor buurtbewoners. En het fijnstof dat de stallen verspreiden, is slecht voor de volksgezondheid van de mensen, die in de omgeving wonen.

Alle signalen wijzen erop dat een toename van het aantal stallen een slechte zaak is. Bovendien is het vlees vooral voor de export bestemd en is er relatief weinig opbrengst voor de landbouwers. Varkenshouders verkopen nu bijvoorbeeld hun dieren met 30 euro verlies per stuk.
Met dat in het achterhoofd betaalt onze natuur een zware prijs voor weinig return.

Deze stijgende cijfers bevestigen voor ons als VOORUIT nog maar eens dat zonder een ambitieus beleid van de Vlaamse regering de stikstofuitstoot van de veeteeltsector niet of onvoldoende zal dalen.
Met de tijdelijke ministeriële instructie van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir staat er een zekere rem op het aantal aanvragen voor grote stallen dat goedgekeurd kan worden, maar dat is onvoldoende.
Er moet voldoende ambitie zijn om nieuw stikstofbeleid uit te werken, zodat de Vlaamse natuur beschermd wordt en terug kan heropleven.

Om de stikstofuitstoot te doen dalen, is een afbouw van de veestapel noodzakelijk. Dat mag echter niet ten koste gaan van de veehouders.
Veel van hen zijn puur uit economische noodzaak mee gestapt in het verhaal van steeds maar grotere stallen en steeds meer dieren.
Daarvoor zijn ze vaak torenhoge leningen aangegaan. Veehouders, die willen stoppen met hun activiteiten, moeten dan ook gecompenseerd worden (de zogeheten warme sanering).”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van de minister Zuhal Demir.

Bijlage 1

Bijlage 2