Landschapspark Hart van Haspengouw?

“Haspengouw moet ten volle gaan voor de erkenning als Vlaams Landschapspark”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) Ludwig Vandenhove.

In 2023 zal de Vlaamse regering vier Nationale Parken en drie Landschapsparken erkennen en subsidiëren, beide Vlaamse Parken genoemd.
Bij de overblijvende Limburgse kandidaten zijn er nog twee Nationale Parken, Bosland en Hoge Kempen (het huidig Nationaal Park Hoge Kempen) en vier Landschapsparken, grenzeloos Bocagelandschap (Voeren), Hart van Haspengouw, Kempen-Broek en Rivierpark Maasvallei. (1)

Zulke erkenning is belangrijk voor een regio, ook economisch”, zegt Ludwig Vandenhove.
Het gaat over natuur, leefmilieu, klimaat, landschappen, geschiedenis en erfgoed en versterkt de streekontwikkeling. Bovendien biedt het mogelijkheden in zich om aan echt plattelandsbeleid te doen.

Alle overgebleven kandidaten moeten een masterplan opmaken, waarvoor ze subsidies krijgen. Maar natuurlijk zal elke regio of elke belangrijke gemeente of stad nu ook beginnen te lobbyen.
Met dat lobbyen is niets mis. Dus moeten wij dit als Haspengouw en Zuid-Limburg eveneens doen.

Hart van Haspengouw heeft een goed dossier dat voorbereid is door de vzw RLHV.
Het op te stellen masterplan kan daar op verder bouwen
.

Haspengouwers zijn nog al bescheiden, maar dit keer moeten we die karaktertrek trachten te negeren en volop gaan voor de erkenning van het Hart van Haspengouw als Landschapspark.
We moeten samenwerken met alle betrokken maatschappelijke actoren en over de politieke partijgrenzen heen om dit dossier positief te kunnen afronden.
Dit houdt niet in dat we tegen de andere (Limburgse) kandidaten werken. Wel dat we ons dossier zo sterk maken en zo sterk verdedigen dat onze positieve elementen voldoende naar boven komen en overheersen.

Een element wat wij als Haspengouw zeker moeten uitspelen, is over het algemeen de goede samenwerking met de landbouwsector in de Zuid-Limburgse gemeenten en in de schoot van de vzw RLHV.

VOORUIT steunt volop de kandidatuur van Hart van Haspengouw.”   

  • Foto: Shutterstock.com.