Btw-verlaging op energie moet er NU komen!

“De energieprijzen swingen de pan uit, meer en meer gezinnen komen in de (financiële) problemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De regeringen - federaal en Vlaams - moeten snel iets doen.

Federale regering, breng de belasting over de toegevoegde waarde (btw) NU terug van 21% naar 6%!
Dat is al lang het standpunt van VOORUIT.
Gelukkig beginnen meer en meer partijen ons te volgen.

Willen we niet dat er nog meer personen en gezinnen in de financiële problemen komen, moet er snel ingegrepen worden.

Deze optie is niet nieuw.
Tijdens de regering Elio Di Rupo (PS) is in 2013 al beslist om de btw op elektriciteit tijdelijk terug te brengen van 21% tot 6%. (1)

Toegegeven, zulke algemene maatregel heeft een aantal financiële nadelen, maar in ‘de oorlog tegen energieprijsstijgingen’ dringen snelle beslissingen zich op. Zo kan de federale regering tevens aan vertrouwen winnen bij de bevolking: beslissen als het moet!

Ondertussen kan er nagedacht worden over andere maatregelen, die later en aanvullend en/of in de plaats van kunnen genomen worden. Bijvoorbeeld:
-hoe de grootverdieners en/of -verbruikers hiervan uitsluiten op basis van inkomen. Onder andere de bezitters van (grote) zwembaden, waarmee de tegenstanders van een btw-verlaging meestal uitpakken;
-deze btw-verlaging niet (volledig) doortrekken naar het bedrijfsleven. Deze maatregel zorgt immers voor een zekere loonmatiging gezien ons systeem van de automatische indexering van lonen en wedden;
-de verlenging en/of de uitbreiding van het systeem van het sociaal tarief. Zo zouden meer personen en gezinnen, ook uit de middenklasse, in aanmerking komen;
-een energiekorting of -bon in functie van het inkomen;
-de vermindering van de accijnzen.

Er is het argument dat goedkopere energie leidt tot meer verbruik en de personen en gezinnen, die duurzaam en energiezuinig handelen, benadeelt,
Daar is weinig tegen in te brengen, maar weegt dat op tegen het gegeven dat een (groot) gedeelte van de bevolking zich niet kan verwarmen en/of in financiële problemen komt? Voor mij, voor een beperkte periode niet.  

Wij blijven als VOORUIT gaan voor de btw-verlaging tot 6%, eventueel als compromis 12%.

Elk systeem heeft voor- en nadelen en uiteraard moeten de neveneffecten zo fel mogelijk beperkt worden.
Bij moeilijke beslissingen zijn die neveneffecten - ‘collateral damage’- er nu eenmaal altijd.

Akkoord dat de overheid btw-inkomsten verliest met deze maatregel en dat die geheel of gedeeltelijk moeten gecompenseerd worden. Maar dat is een kwestie van keuzes. Zo zullen lonen en wedden, pensioenen en uitkeringen minder snel stijgen, omdat een btw-verlaging gevolgen heeft voor de index. (2) (3)

Als VOORUIT kiezen wij NU voluit voor de personen en gezinnen, die in financiële problemen komen als gevolg van de stijgende energieprijzen.”

  • Foto: Shutterstock.com.