januari 2022

Uitvoeringsrapport Vlaamse begroting 2021

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 11 januari 2022 vond er een debat, in het Vlaams parlement noemt dat ‘een gedachtewisseling’,  noem het vooral geen discussie, plaats rond de uitvoering van de Vlaamse begroting.

Het ambtelijk monitoringscomité heeft zijn uitvoeringsrapport over de uitvoering van de begroting van 2021 opgesteld.
Tijdstip: eind november 2021.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

Nivellering

Je lost maatschappelijke problemen niet op door voor anderen de situatie te nivelleren naar de ondergrens. Een samenleving die zich ontwikkeld noemt, streeft voortdurend naar een nivellering naar boven

Niet verbruikte energie = duurzaam

“Iedereen zou moeten in staat zijn om de noodzakelijke energie aan te kopen of te krijgen, zeker om aan de basisbehoeften te voldoen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Daar moet via een aangepast sociaal beleid, zoals een sociaal tarief en budgetmeters, voor gezorgd worden.

Gelukkig nieuwjaar!

De Sint-Truidense VOORUIT-fractie in de gemeenteraad en in het bijzonder sociaal comité wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022.

“Wij zullen ons oppositiewerkkritisch en constructief, in 2022 blijven verderzetten”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Omwille van Covid19 kunnen we andermaal geen VOORUIT nieuwjaarsreceptie organiseren. Maar we maken dat zo snel mogelijk goed.”

 

“Die willen vooral burgemeester blijven”

Dat is mijn reactie op de OPINIE van Gwendolyn Rutten (Open VLD), burgemeester van Aarschot en Vlaams volksvertegenwoordiger, in De Standaard. (1)
Zij zegt daarin dat lokale democratie minder een zaak is van ideologie, maar meer van betrokkenheid, samen problemen oplossen en besturen.
In feite een pleidooi voor partijoverschrijdende lijsten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in plaats van strikte partijlijsten.

Consumptiebonnen (weer) te laat!

Bepaalde bevolkingscategorieën krijgen van de stad Sint-Truiden een consumptiebon van Trud’Or voor de gedeeltelijke compensatie van de avalfactuur van Limburg.net.
Deze maatregel is er indertijd gekomen op uitdrukkelijke vraag van de VOORUIT-fractie (toen sp.a).
Zij kunnen daarmee voor 25 euro aankopen doen of verbruiken bij de lokale middenstand.

Nieuwe wet voor het verenigingswerk in de sport- en socio-culturele sector

Dankzij federaal vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (VOORUIT) is er een nieuwe wet voor vrijwilligers in de sport- en socio-culturele sector.

Goed dat er nu duidelijkheid is voor deze personen en de betrokken sectoren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verzwijgen

Die dag bedacht ik dat er geen woord bestaat voor dat wat we verzwijgen. Wat we verdraaien heet een leugen. Wat we verzwijgen is een lege plek in het woordenboek.

Nieuwsbrief nr. 118

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Geen privatisering van de zorg

In Oostende is een politieke discussie ontstaan rond de privatisering van de thuiszorg.
Tot nu toe werd die taak gedaan door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), het stadsbestuur wil dit nu overdragen aan een private organisatie, Imens.
Imens is een samenwerkingsverband tussen de liberale en de socialistische mutualiteit. (1)

Laat gemeenten de zelftests coördineren

Zelftests worden een belangrijk(er) middel in de strijd tegen Corona, zeker tegen de nieuwe omikronvariant. (1)
Dan is de uitdaging om die zoveel mogelijk tegen de beste, meest laagdrempelige voorwaarden ter beschikking te stellen.

Onze ingewikkelde staatsstructuur zorgt weer voor de nodige problemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pensioendienst S-Plus

“Ik krijg als politicus regelmatig vragen van personen over hun (toekomstig) pensioen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Logisch als je veel ‘tussen de mensen’ bent.

Ik verwijs vaak door naar S-Plus, de seniorenorganisatie van de socialistische mutualiteit ‘De Voorzorg’.
S-Plus heeft een eigen pensioendienst uitgebouwd, waar iedereen informatie kan krijgen over haar/zijn individueel dossier.

Personen, die vragen hebben rond pensioendossiers, kunnen er steeds terecht.

Gelukkig is er de index

De prijzen blijven maar stijgen.
Er zijn de energieprijzen en de waterfactuur.
Nu is er de verwachting dat we “weldra tot tien procent meer betalen in de supermarkt”. (1)

“Bij het begin van het jaar brengen de verschillende media meestal overzichten van wat er wijzigt per 1 januari.
Het is zeker dit jaar de moeite om deze nu eens te bekijken met de toenemende inflatie en alle prijsstijgingen, die zich aankondigen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's