VOORUIT Sint-Truiden = POSITIEF

“Onze politieke tegenstanders proberen ons als VOORUIT Sint-Truiden weg te zetten als ‘te negatief’. Nochtans is het omgekeerde waar”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Als democratisch verkozenen in de gemeenteraad van Sint-Truiden zijn we er allemaal om de stad VOORUIT te helpen.

Goed dat er vrije meningsuiting is, daar bestaat geen twijfel over.
Die vrije meningsuiting laat toe aan personen, die het niet goed voorhebben met de Socialisten in Sint-Truiden, om een negatief beeld op te hangen van ons.
Dat gebeurt vooral via sociale media, al dan niet met verdoken profielen. Zo wordt er een bepaald beeld geschapen.
Wie doet dat? Overtuigden van andere politieke partijen, die een enge benadering hebben, door hun gekleurde bril, van de politieke situatie in Sint-Truiden.
Dat is nu eenmaal (lokale) politiek.

Zij proberen een bepaald beeld op te hangen van VOORUIT dat wij tegen alles zijn, dat we criticasters zijn, dat we enkel kunnen afbreken. En de (hevige) reacties vanuit de CD&V-Open VLD-N-VA meerderheid tijdens de gemeenteraden op tussenkomsten van ons versterken dat beeld.
Volg de gemeenteraden maar eens online en je zal snel merken wat ik bedoel, zeker als het gaat over de CD&V-gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans en de N-VA- schepenen. De manier waarop bijvoorbeeld fractieleider Gert Stas vaak wordt aangepakt, is politiek onfatsoenlijk.
Blijkbaar is dat een strategie
.

Maar die strategie kan de objectieve feiten niet wegcijferen.
Een aantal feiten.

Vooreerst dient de VOORUIT-fractie praktisch elke gemeenteraad één of meerdere bijkomende positieve agendapunten in. Met andere woorden, om één of meerdere nieuwe projecten voor Sint-Truiden te realiseren.
Het gaat hierbij meestal om punten uit ons verkiezingsprogramma 2018 of om voorstellen, die in andere gemeenten hun nut al bewezen hebben. Zo hebben wij al heel wat items ingediend om het klimaatplan in Sint-Truiden een stuk concreter in te vullen.
Op enkele uitzonderingen na, worden deze bijkomende punten steeds afgekeurd door de meerderheid.
Niet op basis van inhoud, enkel en alleen omwille van het feit dat ze van de VOORUIT-oppositie komen.
Wat wij merken, is dat onze punten, die weggestemd worden, nadien terugkomen via voorstellen vanuit de meerderheid. Het meest recent voorbeeld: actie(s) tegen menstruatiearmoede.

Vervolgens zijn er de agendapunten van de gemeenteraden en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raden.
Als VOORUIT keuren wij deze agendapunten in overgrote meerderheid mee goed
.
Het is niet omdat wij vanuit de oppositie soms nog bemerkingen hebben en/of aanvullingen en/of voorstellen doen dat wij die agendapunten niet goedkeuren. Trouwens, bij onze tussenkomsten wordt regelmatig gezegd met onze argumenten dat wij die punten steunen.

Tot slot is er onze democratische plicht om onze VOORUIT-standpunten te verdedigen en om de meerderheid op hun tekortkomingen te wijzen.
Moesten we dat niet doen, zouden we tekortschieten ten opzichte van de bijna 1/4de van de bevolking, die ons hun vertrouwen gegeven hebben bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat de huidige CD&V-Open VLD-N-VA meerderheid het ons gemakkelijk maakt.
Moesten wij de vaccinatiefraude van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) niet aan het licht brengen?
Moesten wij de mogelijke belangvermenging van schepen Jelle Engelbosch (N-VA) niet aan het licht brengen?
Moeten wij de meerderheid niet wijzen op volgens ons onwettelijke beslissingen en daar eventueel klachten tegen doen bij de hogere overheden?
In dat geval zouden we als VOORUIT echt slecht ons werk doen.”    

Conclusie: wij zijn wel degelijk positief als VOORUIT Sint-Truiden, maar onze tegenstanders moeten het willen zien.”