januari 2022

“Die willen vooral burgemeester blijven”

Dat is mijn reactie op de OPINIE van Gwendolyn Rutten (Open VLD), burgemeester van Aarschot en Vlaams volksvertegenwoordiger, in De Standaard. (1)
Zij zegt daarin dat lokale democratie minder een zaak is van ideologie, maar meer van betrokkenheid, samen problemen oplossen en besturen.
In feite een pleidooi voor partijoverschrijdende lijsten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in plaats van strikte partijlijsten.

Consumptiebonnen (weer) te laat!

Bepaalde bevolkingscategorieën krijgen van de stad Sint-Truiden een consumptiebon van Trud’Or voor de gedeeltelijke compensatie van de avalfactuur van Limburg.net.
Deze maatregel is er indertijd gekomen op uitdrukkelijke vraag van de VOORUIT-fractie (toen sp.a).
Zij kunnen daarmee voor 25 euro aankopen doen of verbruiken bij de lokale middenstand.

Nieuwe wet voor het verenigingswerk in de sport- en socio-culturele sector

Dankzij federaal vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (VOORUIT) is er een nieuwe wet voor vrijwilligers in de sport- en socio-culturele sector.

Goed dat er nu duidelijkheid is voor deze personen en de betrokken sectoren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verzwijgen

Die dag bedacht ik dat er geen woord bestaat voor dat wat we verzwijgen. Wat we verdraaien heet een leugen. Wat we verzwijgen is een lege plek in het woordenboek.

Nieuwsbrief nr. 118

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Geen privatisering van de zorg

In Oostende is een politieke discussie ontstaan rond de privatisering van de thuiszorg.
Tot nu toe werd die taak gedaan door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), het stadsbestuur wil dit nu overdragen aan een private organisatie, Imens.
Imens is een samenwerkingsverband tussen de liberale en de socialistische mutualiteit. (1)

Laat gemeenten de zelftests coördineren

Zelftests worden een belangrijk(er) middel in de strijd tegen Corona, zeker tegen de nieuwe omikronvariant. (1)
Dan is de uitdaging om die zoveel mogelijk tegen de beste, meest laagdrempelige voorwaarden ter beschikking te stellen.

Onze ingewikkelde staatsstructuur zorgt weer voor de nodige problemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pensioendienst S-Plus

“Ik krijg als politicus regelmatig vragen van personen over hun (toekomstig) pensioen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Logisch als je veel ‘tussen de mensen’ bent.

Ik verwijs vaak door naar S-Plus, de seniorenorganisatie van de socialistische mutualiteit ‘De Voorzorg’.
S-Plus heeft een eigen pensioendienst uitgebouwd, waar iedereen informatie kan krijgen over haar/zijn individueel dossier.

Personen, die vragen hebben rond pensioendossiers, kunnen er steeds terecht.

Gelukkig is er de index

De prijzen blijven maar stijgen.
Er zijn de energieprijzen en de waterfactuur.
Nu is er de verwachting dat we “weldra tot tien procent meer betalen in de supermarkt”. (1)

“Bij het begin van het jaar brengen de verschillende media meestal overzichten van wat er wijzigt per 1 januari.
Het is zeker dit jaar de moeite om deze nu eens te bekijken met de toenemende inflatie en alle prijsstijgingen, die zich aankondigen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Lege vliegtuigen: kan het nog cynischer?

Om te vermijden dat luchtvaartmaatschappijen start- en landingsrechten verliezen, voeren ze ‘lege’ vluchten uit, waar niemand op zit te wachten.
Omwille van corona, vooral de actuele omnikrongolf, is er een ernstige daling in de vraag naar boekingen voor de komende maanden.
De meest logische oplossing zou zijn die vluchten te schrappen, maar dat past niet binnen ons concurrentieel, kapitalistisch systeem.

Covid

Covid is voor mij eerder een symptoom dan een oorzaak. Het is een soort alarmbel waar ik à la limite dankbaar voor ben. Nu de alarmbel luid gerinkeld heeft, is de vraag: hoe zullen we het aanpakken? 

Voeder de vogels

“Voeder de vogels, zeker in de winter”, zegt Ludwig Vandenhove.

Het is een erg laagdrempelige vorm om aan biodiversiteit en dierenwelzijn te doen in de eigen omgeving en in de eigen tuin.

De winter is de meest aangewezen periode om vogels in de tuin te voederen.
Insecten verdwijnen onder de grond, fruit is geplukt, de dagen zijn korter en er is minder tijd om voedsel te zoeken. Dus moet er zeker niet gewacht worden tot er vriesweer is en/of er sneeuw valt.

Dagen zonder wagen

“Iedereen moet op haar/zijn manier en volgens haar/zijn mogelijkheden bijdragen aan de beheersing van het klimaatprobleem.
Alle grote en kleine inspanningen zijn aan te bevelen,  vooral ook preventieve en sensibiliserende acties zijn goed”, herhaalt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's