Veiligheid

Gevonden portefeuilles niet spoorloos bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Op woensdag 18 april 2012 was er in het programma Volt op televisiezender Eén van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) een reportage over hoe gevonden teruggebrachte portefeuilles in een politiezone kunnen verdwijnen.

Woningtoezicht is een zaak van de (lokale) politie!

Naar aanleiding van recente woninginbraken tijdens begrafenissen in Oost- en West-Vlaanderen raden de begrafenisondernemers aan om privébewakers in te zetten.
In het Nieuwsblad van woensdag 18 april 2012 stelt een lid van de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen ‘dat het beter is om bewakingsagenten in te schakelen als ze naar begrafenis gaan’.

Slachtofferbejegening is belangrijk in de lokale politiezones

“Slachtofferbejegening is belangrijk in de lokale politiezones.”, aldus burgemeester en voorzitter van het politiecollege Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove.

Terrassen, maar ook aandacht voor wandelaars, personen in een rolstoel en fietsers

“De lente en de zomer betekenen meer leven op straat en op de terrassen.
Dit is een goede zaak, ook economisch voor de horeca en de middenstand. Maar er moet wederzijds respect zijn.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Fototentoonstelling ‘BLOESEM’ door Renovat Foto vzw in de brandweerkazerne Sint-Truiden

Vanaf donderdag 12 april 2012 worden er foto’s van leden van Renovat Foto vzw getoond in de kazerne van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, Zepperenweg 26.
Het thema is ‘BLOESEM’.

Politiekrant april 2012 is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Een horecazaak sluit je zomaar niet

“Een horecazaak, dus ook een dancing, sluit je zomaar niet.”

Agressie tegen politiemensen is totaal onaanvaardbaar!

“Agressie en geweld in onze maatschappij nemen steeds maar toe.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Ludwig Vandenhove.

Evaluatie technopreventief advies

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken doen al jaren heel wat inspanningen om hun bewoners aan te zetten om zelf een aantal maatregelen te nemen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van één of andere vorm van criminaliteit.

Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet bevraging slachtoffers van inbraken verder!

In 2011 voerde de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van een woninginbraak.
Lore Mergaerts, een studente 3e bacholor van de richting criminologie van de KUL, coördineerde het onderzoek.

Pagina's

Abonneren op RSS - Veiligheid