Politiekrant juni 2012 is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Korpschef a.i. Jan Gielen en burgemeester Ludwig Vandenhove schrijven samen een voorwoord voor de politiekrant dat u hieronder kan nalezen.

Beste inwoner van Sint-Truiden, Gingelom of Nieuwerkerken

Het is weer bijna zomervakantie.
Dit betekent dat de gemeenschapswachten, de jongerenpreventiewerker en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zich aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Zo zullen ze later en nog meer op straat zijn (pagina 8).

Vergeet geen vakantietoezicht aan te vragen (pagina 5) en een kids-ID (pagina 5) indien u met verlof naar het buitenland gaat.
Maar denk eraan: in de zomerperiode is er meer leven en volk op straat.
Als er problemen zijn, staat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ter beschikking, maar de beste manier om overlast en probleemsituaties op te lossen, is met wederzijds begrip en respect (pagina 8).
Preventie blijft voor ons belangrijk. Vandaar dat wij deze zomerperiode weer een hele tournee organiseren, waar burgers hun fiets kunnen laten graveren en informatie krijgen over drugspreventie, fietsdiefstallen, inbraakpreventie en woningtoezicht (pagina 6 en 7). Er is eveneens opnieuw ‘Film in de wijk’ (pagina 9).

Wij besteden bijzondere aandacht in ons beleid aan personen met een handicap (pagina 4).
Wij zullen als een van de eerste politiezones in België een speciaal gsm-nummer voor doven en slechthorenden in werking stellen (pagina 4).

VERDRAAGZAAMHEID!
Het blijft een van de uitgangspunten van ons beleid. Dat geldt eveneens ten aanzien van holebi’s.
Voorlopig hebben we nog weinig feiten van agressie tegen holebi’s, maar we zullen er hard tegen optreden. Wij vragen dan ook aan de bevolking om alle voorvallen, klein of groot, te melden aan de lokale politie (pagina 12).

Op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2012 is er het jaarlijkse OPENDEURweekend in het politiehuis en in de preventiewinkel (pagina 3).
Kom zeker eens langs, wij verwachten u.

In het kader van het 20-jarig bestaan van de dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) heeft burgemeester Ludwig Vandenhove de ‘Gouden Poot Award’ gekregen in de categorie dierenwelzijnswetgeving, onder andere omwille van de wetswijziging, die er kwam op zijn voorstel om seks met dieren te verbieden. Deze trofee is ook een erkenning van de stad Sint-Truiden als diervriendelijke stad en van de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken als diervriendelijke politiezone.

Prettig verlof, ver weg of in Sint-Truiden, Gingelom of Nieuwerkerken.

Veel leesgenot!

Johan Gielen
korpschef a.i.
commissaris van politie

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

Mocht u geen politiekrant ontvangen, dan kan u die steeds aanvragen via communicatie@poltrudo.be.

Zie ook de tekst ‘Politiekrant april 2012 is klaar!’ van 13 april 2012 op deze website.