Speciaal gsm-nummer voor doven en slechthorenden

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is voortaan direct en gemakkelijker bereikbaar zijn voor doven en slechthorenden. Daarom wordt een speciaal gsm-nummer voorzien waarnaar doven en slechthorenden een sms kunnen sturen om een politietussenkomst aan te vragen of een melding te doen.


Om van die dienst gebruik te kunnen maken, volstaat het dat personen met een auditieve beperking zich laten registreren via een standaardformulier.
Dat formulier kan aangevraagd worden via communicatie@poltrudo.be.
Na de registratie krijgt de betrokken persoon het gsm-nummer waarnaar een sms kan worden gestuurd wanneer zij/hij een feit wil melden en/of als een politietussenkomst gewenst is.

Opdat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken efficiënt kan optreden, moeten bepaalde elementen liefst in de sms vermeld worden:
• de gemeente en het adres waar de meld(st)er zich bevindt;
• bij verkeersongevallen: het aantal gekwetsten (licht of zwaar) en het aantal voertuigen;
• bij bedreiging, diefstal, overval, vechtpartij, ... : het aantal daders, of ze al dan niet nog ter plaatse zijn en of er eventueel wapenvertoon is.

Dit initiatief kadert in het doelgroepenbeleid van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

De minister van Binnenlandse Zaken moet eens nadenken om zo een systeem uit te breiden naar alle hulpdiensten toe.
Met dit eenvoudig en goedkoop systeem kunnen doven en slechthorende immers beter en sneller een beroep doen op deze diensten.
Via dit initiatief van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken onderstrepen we nog maar eens de aandacht, die we schenken aan personen met een handicap.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Het nieuwe project werd voorgesteld in aanwezigheid van Laetita Kinet uit Sint-Truiden, die geen gehoor meer heeft, en doventolk Roosje Vingerhoed.

Hierover is op donderdag 14 juni een artikel verschenen op Truineer.be, in Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws van vrijdag 15 juni 2012 en in De Standaard en Het Nieuwsblad van maandag 18 juni 2012.