Tehuis van Sint-Vincentius Sint-Truiden officieel geopend

Op vrijdag 8 juni 2012 werd het tehuis van Sint-Vincentius in de Rijschoolstraat 7 te Sint-Truiden officieel geopend door gouverneur Herman Reynders en burgemeester Ludwig Vandenhove.


Naar aanleiding van deze officiële opening, die gevolgd werd door een korte receptie in het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, Sluisberg 1 werd het woord gevoerd achtereenvolgens door voorzitter van Sint-Vincentius Sint-Truiden
Philip Pirard/>, burgemeester Ludwig Vandenhove en gouverneur Herman Reynders.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Ondanks het feit dat wij het in onze Westerse samenleving, en zeker in Vlaanderen, over het algemeen nog zeer goed hebben, zijn er heel wat personen en families, die door de mazen van het net vallen.
Met de huidige economische crisis wordt dat elke dag nog erger.

Naast de normale overheidsvoorzieningen, is het daarom goed dat er vrijwilligersorganisaties, zoals Sint-Vincentius, bestaan om tegemoet te komen aan deze toenemende noden.

Als stad Sint-Truiden kennen wij nog niet de problematiek van de grootsteden, maar tijdens de afgelopen winterperiode hebben we toch gemerkt dat er ten opzichte van de andere jaren een aantal daklozen waren. Bovendien zijn er de traditionele uit-huis-zettingen en/of personen, die al dan niet gedurende een bepaalde periode zonder huisvesting zitten.

Ook is er de aanwezigheid van de psychiatrische instelling vzw Asster in onze stad.
Met de vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg, dreigt het aantal personen, die gedurende een (al dan niet korte) periode geen huisvesting hebben, alleen nog maar toe te nemen.
Beleidsmatig ben ik een groot voorstander van een vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg, maar het mag geen verdoken besparingsoperatie zijn, wat het nu al te veel is.
Zie onder andere de tekst  "Ik ben voor een verdere vermaatschappelijking van de psychiatrische sector" van 26 november 2011 op deze website.

Sint-Vincentius Sint-Truiden neemt een grote verantwoordelijkheid op zich.
Het gegeven van deze doelgroep is hen tijdelijke huisvesting bieden, maar hen vooral ook opnieuw ‘buiten krijgen‘ en ze doorverwijzen naar een (meer) definitievere vorm van huisvesting.
Dit is vooral vanuit menselijk oogpunt niet altijd evident.

De werking van de Sint-Vincentiusvereniging van Sint-Truiden geldt als een voorbeeld. Dit is onder andere de reden waarom Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Ingrid Lieten op dinsdagavond 28 februari 2012 een bezoek gebracht heeft aan Sint-Vincentius Sint-Truiden en er een gesprek had met een aantal actoren om na te gaan hoe naar de toekomst toe het voorzien en de bedeling van voedselpakketten nog kan verbeterd worden.
Uiteraard is deze goede werking te danken aan voorzitter
Philip Pirard/> en de vele vrijwilligers van Sint-Vincentius, waar ik hen wil voor bedanken en feliciteren. Wij doen er als stad Sint-Truiden dan ook alles aan om hun werking te ondersteunen, via jaarlijkse subsidies, het betalen van de maandelijkse huurkosten van 1.250 EUR van het pand van Sint-Vincentius op de Naamsevest en de gratis terbeschikkingstelling van een gedeelte van de loods door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op het industrieterrein in Brustem.

Tenslotte wil ik serviceclub Lions Club Sint-Truiden in het algemeen en de heer Guy Schalenbourg in het bijzonder bedanken voor het feit dat hij als gouverneur op de talrijke plaatsen waar hij gaat spreken, geld inzamelt voor dit opvangtehuis.
Het bevestigt nog maar eens de manier waarop door serviceclubs ingespeeld wordt op bepaalde beleidsdoelstellingen van de stad Sint-Truiden.
Zie onder andere de teksten ‘Viering 35-jarig bestaan Kiwanis Haspengouw’ van 4 mei 2012  en ‘Conventie Lions Clubs International district MD- 112 Belgium in Sint-Truiden’ van 27 mei 2012 op deze website.

In tegenstelling tot sommige andere politici, die zeggen dat de stad Sint-Truiden alleen maar nieuwe inwoners met geld moet aantrekken, zodanig dat ze belastingen betalen en dit goed is voor de economische ontwikkeling van Sint-Truiden, pleit ik ervoor dat we alle mensen moeten proberen aan te aantrekken, zowel zij die geld hebben, als kansarmen. Ook deze laatste groep is welkom in Sint-Truiden.
Sint-Truiden moet een sociale, solidaire en verdraagzame stad blijven.”

Zie onder andere de teksten ‘Vlaams minister Ingrid Lieten op bezoek bij Sint-Vincentius Sint-Truiden’ van 3 maart 2012 en ‘Politieloods als opslagruimte voor Sint-Vincentius’ van 12 maart 2012 op deze website.

Hierover is op maandag 11 juni 2012 een artikel verschenen in Het Belang van Limburg en in Het Nieuwsblad.