Laat je fiets niet aan zijn (s)lot over!

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijven  initiatieven nemen om het aantal fietsdiefstallen te beperken.

“Omdat een stationsbuurt een gevoelige omgeving is voor fietsdiefstallen, organiseert de preventiedienst er regelmatig specifieke acties, onder andere voor de pendelaars. Zo was er op vrijdag 15 juni 2012 de actie ‘Laat je fiets niet aan zijn slot over’.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad Ludwig Vandenhove.
”Met deze actie wil de preventiedienst nog maar eens het belang van goede fietssloten benadrukken.”

 

Er werden folders uitgedeeld aan de bezoekers van de fietsenstallingen waarin een duidelijk overzicht staat van goede en minder goede fietssloten.

 

De ingang van de fietsenstalling rechts aan het station krijgt de vorm van een slot om de bezoekers van de fietsenstalling er nogmaals op te wijzen dat de fiets goed afgesloten moet zijn.
Deze constructie werd gerealiseerd door gemeenschapsschool voor buitengewoon onderwijs Zonnegroen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap uit Zoutleeuw en zal er enkele maanden blijven staan bij wijze van sensibilisering.

 

 

 

 

 

Alle fietsen werden gelabeld.
De eigenaars van de fietsen, die goed afgesloten waren, kregen als beloning een gadget in het fietspunt.
Op de labels van de slecht gesloten fietsen werd vermeld wat verbeterd kon worden.

 

 

Naast deze actie was er die dag de mogelijkheid om de fiets te laten graveren aan het station tussen 07.00 en 18.00 uur. 
Pendelaars, die hun fiets wilden laten graveren, plaatsten hun fiets in de fietsenstalling aan de frituur op het Stationsplein, in de fietsenstalling aan de voorzijde van het station of aan de achterkant van het station.
Op woensdag 13 juni 2012 en donderdag 14 juni 2012 werden er folders en stickers uitgedeeld aan de fietsenstallingen.
Personen, die hun fiets wilden laten graveren op vrijdag 15 juni 2012, konden die sticker op het zadel kleven om aan te geven dat de fiets gegraveerd mocht worden.

 

 

“Proficiat aan de directie, de leerkrachten en de leerlingen van de gemeenschapsschool voor buitengewoon onderwijs Zonnegroen voor het ontwerpen van het groot slot, een echt kunstwerk.”, besluit Ludwig Vandenhove.
Preventie is nu eenmaal sterk afhankelijk van steeds maar nieuwe en originele initiatieven.”

 

 

“De aanpak van fietsdiefstallen maakt al jaren deel uit van het preventiebeleid van de stad
Sint-Truiden. Zo werden er in de maand mei 194 fietsen gegraveerd in verschillende scholen door fietsgraveerder Alex Kempeneers.”

 

 

 

 

 

Naast de scholen worden er op verschillende momenten en plaatsen graveersessies ingericht:
- elke laatste zaterdag van de maand in de preventiewinkel, Sluisberg 1;
- elke weekdag van 9.00 tot 16.00 uur in het fietspunt te Sint-Truiden,Stationsplein 65.

 

 

Net zoals andere jaren wordt er dit jaar een preventietournee georganiseerd.
De preventiedienst en de fietsgraveerder verplaatsen zich dan in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om informatie te geven over drugspreventie, fietsdiefstallen, inbraakpreventie, woningtoezicht, … en om fietsen te graveren.
Zie de website http://www.politie-sint-truiden.be/ voor de locaties.

 

 

Zie onder andere ook de tekst “Opening fietspunt in Sint-Truiden!” van 5 mei 2009 op deze website.