Burgemeester laat 8 bars sluiten!

Bij een bestuurlijke controle op de prostitutiesector heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, in opdracht van burgemeester Ludwig Vandenhove, donderdagavond 14 juni 2012 8 bars aangedaan.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Er werd vastgesteld dat de uitbatingsvergunningen (bestaande uit een moraliteitsattest, een geluidsmeting en een keuring door de gewestelijk brandweer Sint-Truiden) niet in orde zijn.
Op basis van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester een voorlopige sluiting van een instelling of een tijdelijke schorsing van een vergunning opleggen voor de maximumduur van 3 maanden als de uitbatings- of vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd. Ik heb dan ook beslist om de 8 gecontroleerde bars te sluiten, totdat de uitbaters hun uitbatingsvergunning wettelijk in orde gebracht hebben.”

 

 

 

 

Tijdens de controle werd 1 illegaal persoon aangetroffen.
Na contactname met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel bleek dat die persoon mocht beschikken.

 

 

“Deze bestuurlijke controle past in de strikte opvolging van de prostitutiesector door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, gebruikmakend van de wettelijke mogelijkheden die ter beschikking zijn.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

“Elke café of horecazaak heeft dezelfde verplichtingen.
Vermits de bars op de Chaussée d’amour strikt wettelijk genomen gewone cafés zijn, moeten ze op dezelfde wijze behandeld worden.
Het is nog maar eens een pleidooi om prostitutie echt legaal te maken via een sluitende wetgeving, waarop dan echte controles mogelijk zijn.”

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Legaliseer eindelijk prostitutie!’ van 29 april 2012 op deze website. 

Hierover is onder andere een artikel verschenen via het persagentschap Belga, op Truineer.be, in De Standaard, in Het Belang van Limburg, in Het Laatste Nieuws en in Het Nieuwsblad van zaterdag 16 juni 2012.