Veiligheid

Work for Change!

Op donderdag 22 maart 2012 vond de eerste Zuiddag voor het hoger onderwijs plaats.
De Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de Hogeschool - Universiteit Brussel (HUB) hebben samen deze pilooteditie uit de grond gestampt.

Vraag naar burenbemiddeling blijft

Sinds een viertal jaren kunnen de inwoners van de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken, die een conflict hebben met hun buren, gratis terecht bij de dienst burenbemiddeling in het politiehuis, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden.

Verkeersremmers zijn terug

De wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften in Runkelen van Wielerclub de Heidebloem Runkelen op zondag 11 maart 2012 is goed verlopen.

Jaarlijkse zwerfvuilactie

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2012 hebben de stad Sint-Truiden, samen met de Intercommunale Limburg.net en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de jaarlijkse zwerfvuilactie georganiseerd.

Politieloods als opslagruimte voor Sint-Vincentius

“Wij stellen de politieloods op het voormalige militair domein in Brustem gedeeltelijk ter beschikking van Sint-Vincentius.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad Ludwig Vandenhove.

Verkeersdrempels gaan even weg

“Sinds juli 2011 zijn er op de Metsterenweg verkeersremmende maatregelen uitgevoerd met de aanleg van 2 rijbaankussens met paaltjes en 2 wegversmallingen met paaltjes.

Jan Superpolitieman wijst burger op hun verantwoordelijkheid

Onder deze titel verscheen een artikel over het interactief prentenboek Jan Superpolitieman in Lokaal, het magazine van de lokale besturen (15 februari 2012).

273 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) - processen-verbaal (pv’s) in 2011

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft in 2011 273 GAS-pv’s opgesteld.

Met rally’s geen probleem, met snelheidsduivels wel!

“Het is een bekend standpunt van mij dat ik rally’s toelaat op het grondgebied van Sint-Truiden onder goed overeengekomen en strikte voorwaarden, waaraan de organisatoren en de rallyrijders zich te houden hebben”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove.

Iedereen zijn verantwoordelijkheid!

Het is de taak van de overheid in het algemeen en de politiek in het bijzonder om zoveel mogelijk op gegronde vragen van burgers in te gaan. De laatste tijd worden er echter heel wat suggesties vanuit de bevolking gedaan, die niet logisch zijn, die nog meer (belastings)geld kosten en die uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de burger zelf zijn.

Pagina's

Abonneren op RSS - Veiligheid