Wegpolitie Limburg, afdeling verkeerspost Hasselt op bezoek

Op vrijdag 15 juni 2012 ontving de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een delegatie van de wegpolitie Limburg (WegPolitie - Police de la Route (WPR)), afdeling verkeerspost Hasselt in het politiehuis, Sluiberg 1.


De WPR kreeg een uitvoerige uiteenzetting over de organisatie en werking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en werd rondgeleid in het politiehuis.
In de namiddag bezochten ze, samen met enkele leden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg en het Opvangcentrum voor asielzoekers Bevingen van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).

“Communicatie tussen de federale politie, lokale politiezones en diensten en/of instellingen, waarmee vaak samengewerkt wordt, is van groot belang.
Zulke bezoeken kaderen hier perfect in.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ook de tekst “Poolse delegatie op bezoek bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken” van 11 mei 2012 op deze website.