‘Hardleerse boeren moeten maar opdraaien voor de kosten’

Dat zegt Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de modderoverlast, die er de laatste weken op enkele plaatsen in Sint-Truiden geweest is.

Als stad Sint-Truiden hebben wij al heel wat geïnvesteerd in de aanpak van water- en modderoverlast. Wij worden niet voor niets als het voorbeeld voor gans Vlaanderen beschouwd.

Dat is de reden waarom wij de laatste jaren, in tegenstelling tot andere regio’s en gemeenten en steden, van grote overstromingen gespaard blijven.

De problemen, die wij nog hebben, zijn eventuele verstopte rioleringen als gevolg van hevige regenval en modderoverlast als gevolg van landbouwers, die onoordeelkundig hun land bewerken en/of niet bereid zijn om, nochtans tegen betaling, bepaalde stroken braak te laten liggen.
Over het algemeen hebben wij goede medewerking vanuit de landbouwers - dankzij hen hebben wij ons beleid kunnen uitvoeren - , maar er blijven enkele koppigaards over.

Ik heb aan de Watering van Sint-Truiden en de stadsdiensten gevraagd om hen nog een laatste maal trachten te overtuigen gronden af te staan en/of hun gronden zo erosiearm en/of -bestendig mogelijk te bewerken.
Indien ze hier niet op ingaan, overweeg ik, net zoals enkele jaren geleden bij een aantal collega’s van hen, de stad Sint-Truiden zich burgerlijke partij te laten stellen en een rechtszaak tegen hen aan te spannen. Zo kunnen we hen eveneens laten opdraaien voor de kosten van het opruimen door de gewestelijke brandweer Sint-Truiden en de kosten, die getroffen inwoners hebben en die niet gedragen worden door de verzekering. Een andere mogelijkheid is ambtshalve overgaan tot onteigeningen.
Wie niet horen wil, moet voelen.”  

In diezelfde context is de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken sinds vorige week gestart met controles op het niet vrij laten liggen van een strook van minimum 1 meter aan weerszijden van de (ruil)verkavelingswegen (is wettelijk verplicht!) als ze hun grond bewerken en ploegen.
Dit brengt bij hevige regenval modderstromen en met grond bevuilde verkavelingswegen - druk bezocht door wandelaars en fietsers (toeristen en Truienaars) - met zich mee, met de nodige verkeersonveiligheid als gevolg. 

Ook de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zorgt zo mee voor een erosiearme landbouw.
Er is tot nu toe één Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)-proces-verbaal (PV) opgesteld.

Burgemeester Ludwig Vandenhove zei hierover in ‘Het Belang van Limburg’ van donderdag 14 juni 2012: “Op een paar plaatsen moeten nog ingrepen gebeuren en daar zullen de landbezitters moeten aan mee werken. Het kan niet dat een grondeigenaar weigert ook maar een vierkante meter grond, tegen een redelijke vergoeding, af te staan voor de waterbeheersing terwijl zijn grond verantwoordelijk is voor de modderellende. De problemen in Helshoven zijn daar een treffend voorbeeld van. Wij zullen ook laten onderzoeken hoe we hardleerse weigeraars kunnen dwingen om mee te betalen in de opruimingskosten na onweer.”

Zie ook de teksten ‘Gingelom en Sint-Truiden voorbeeld qua aanpak van modder- en wateroverlast’ van 21 augustus 2008 en ‘Aandacht voor water- en modderoverlast is een permanente bekommernis!’ van 13 juni 2011 op deze website.