Lokale politie dagvaardt FOD Justitie voor achterstallige gerechtskosten!

“Ik vind het jammer dat overheden elkaar dagvaarden - uiteindelijk gaat het allemaal over belastingsgeld -, maar soms moet het.
Zoals nu de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doet met de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken maakt jaarlijks duizenden processen-verbaal op (in 2010 waren er dat bijvoorbeeld 21.751).
Deze processen-verbaal worden door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken naar de overtreders gestuurd.

 

 

 

 

De portkosten voor het versturen van een proces-verbaal worden beschouwd als een gerechtskost.
Deze kosten werden in het verleden steeds terugbetaald door de Federale Overheidsdienst FOD Justitie aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Voor de dienstjaren 2009 en 2010 werd er door de FOD Justitie evenwel nog niets terugbetaald. Voor 2009 gaat het om een bedrag van 8.106,69 EUR, voor 2010 gaat het over 14.378,25 EUR.

 

 

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ziet zich dan ook genoodzaakt om de gemaakte kosten (22.484,94 EUR) via gerechtelijke weg terug te vorderen van de FOD Justitie.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Het initiatief heeft blijkbaar het nodige resultaat, want op 12 mei 2011 is er al 7322,51 EUR gestort voor de periode van 01-01-2009 tot 30-09-2009.

 

Hierover is een artikel verschenen in Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en in Het Nieuwsblad van 7 mei 2011.