Blijven aandringen en ‘ambetant doen’ is de boodschap!

De portkosten voor het versturen van een proces-verbaal worden beschouwd als een gerechtskost.
Deze kosten werden in het verleden steeds terugbetaald door de Federale Overheidsdienst FOD Justitie aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Voor de dienstjaren 2009 en 2010 werd er door de FOD Justitie tot vorige week evenwel nog niets terugbetaald.
Voor 2009 gaat het om een bedrag van 8.106,69 EUR, voor 2010 gaat het over 14.378,25 EUR.

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zag zich genoodzaakt om de gemaakte kosten via gerechtelijke weg terug te vorderen van de FOD Justitie

 

 

 

 

 

Het initiatief heeft blijkbaar het nodige resultaat.
Op 12 mei 2011 is er al 7322,51 EUR gestort voor de periode van 1 januari 2009 tot 30 september 2009 en nu, een week later werden alle achterstallige betalingen uitgevoerd door de FOD Justitie tot en met 31 januari 2011.

 

 

“Dit betekent dat al de portkosten van 2009 en 2010 betaald zijn. Blijven aandringen en ‘ambetant doen’ is dus de boodschap in zo een situatie!”, besluit Ludwig Vandenhove.

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is tevreden dat er op deze wijze geen rechtzaak moet komen en dat alles in der minne is kunnen geregeld worden.”

 

 

 

 

 

Zie de tekst ‘Lokale politie dagvaardt FOD Justitie voor achterstallige gerechtskosten!’ van 13 mei 2011 op deze website.