Leeuwen treden niet op!

De laatste dagen is er heel wat te doen geweest over het circus Zavatta dat zijn tenten in Sint-Truiden opgeslaan heeft voor 3 weken (tot en met zaterdag 28 mei 2011).

“Het gaat vooral over het gegeven dat hierbij wilde dieren aanwezig zijn, die ook in het circus zouden optreden.
Ik kan dit niet aanvaarden.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Wij waren niet voor niets de eerste stad in België, die circussen met wilde dieren verboden heeft en gaan niet voor niets door als een diervriendelijke stad. Zo hadden wij ook als eerste politiezone een dierenpolitie.”

 

 

 

 

Voor alle duidelijkheid nog eens de feiten op een rijtje:
- het circus heeft een vergunning gekregen op voorwaarde dat zij contact zouden opnemen met de gewestelijke brandweer Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om de nodige afspraken te maken en zich hier dan aan te houden.
Dit is steeds de gang van zaken bij aanvragen voor circusvoorstellingen bij de stad Sint-Truiden.
Circus Zavatta heeft dit niet gedaan en zodra er vastgesteld is dat ze op aan het bouwen waren, heeft burgemeester Ludwig Vandenhove de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ter plaatse gestuurd.
De verantwoordelijke(n) reageerden zeer agressief en gaven geen gevolg aan de vragen om de wilde dieren te verwijderen en de ingenomen ruimte te verkleinen;
- de eigenaar(s) hebben duidelijke slechte intenties en voer(d)en een voldongen feiten-politiek;

- hierop heeft burgemeester Ludwig Vandenhove een besluit ondertekend, waarbij uiterlijk tegen woensdagavond 11 mei 2011 om 20.00 uur moest gevolg gegeven worden aan beide vragen.
Vermits de eigenaar(s) weigerden het ontvangstbewijs van het besluit van de burgemeester te ondertekenen, is er onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt. Ook woensdagavond heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken vastgesteld dat alle wilde dieren er nog zaten en is er opnieuw proces-verbaal opgesteld.
Op donderdag 12 mei 2011 heeft burgemeester Ludwig Vandenhove de dienst dierenwelzijn van het Federale Overheidsdienst (FOD) laten contacteren voor een controle door een inspecteur-dierenarts op alle aspecten, die het dierenwelzijn aangaan. Zij hebben gezegd echter pas de laatste week dat het circus in Sint-Truiden staat te (kunnen) komen. Daarom heeft de burgemeester de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken opdracht gegeven zelf op dondernamiddag alle vaststellingen ter zake te gaan doen.
Op het eerste zicht zijn er geen inbreuken op de wetgeving qua dierenwelzijn (bijvoorbeeld hebben de dieren voldoende ruimte om zich in de kooien te bewegen?). Burgemeester Ludwig Vandenhove heeft tevens het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek laten contacteren om na te gaan of de desbetreffende wilde dieren daar konden ondergebracht worden voor de duur dat het circus in Sint-Truiden staat, uiteraard te betalen door het circus zelf.
Zij hebben per mail bevestigd dat dit niet kan;
- op vrijdagmorgen is er opnieuw een plaatsbezoek geweest door de lokale politie Sint-Truiden, omdat er ook nog steeds teveel ruimte volgens de afspraak ingenomen werd.
Schepen
Filip Moers: ”Het kan niet zijn dat onze succesvolle wekelijkse rommelmarkt moet wijken voor een circus.

Na deze nieuwe aanmaning door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is de inname van openbaar domein door het circus verkleind waardoor de wekelijkse rommelmarkt van morgen zaterdag 14 mei 2011 gewoon kan doorgaan.”

 

 

Uiteindelijk is er afgesproken met de verantwoordelijke(n) van circus Zavatta dat de voorstellingen doorgaan, maar zonder wilde dieren.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal hier bij elke voorstelling controle op doen.

 

 

Circus Zavatta moet eveneens de kosten betalen voor de gaten, die ze aangebracht hebben op de Veemarkt en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal gemeentelijke administratieve sancties (GAS) processen-verbaal opstellen tegen alle reclameborden, die zonder toelating op openbaar domein staan.

 

“Deze situatie is voor mij nog maar eens een voorbeeld hoe moeilijk de overheid, als ze consequent beslissingen wil laten naleven (het zogeheten handhavingsbeleid), het heeft.
Ik heb dit in mijn carrière als burgemeester al in een aantal dossiers gemerkt.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

“Ik wil er ook nog eens voor pleiten dat er een nationale reglementering zou komen om het optreden van wilde dieren in circussen te verbieden, zoals ik indertijd als parlementair via enkele wetsvoorstellen heb proberen te regelen.

 

 

Voor alle duidelijkheid: ik heb principieel niets tegen circussen en onder bepaalde voorwaarden blijven ze enkele malen per jaar welkom in Sint-Truiden, maar ze moeten zich dan wel aan de regels houden en ‘cowboys’ zijn niet welkom.
Zie de tekst ‘Circussen zijn een traditie: zij moeten blijven!’ van 3 februari 2007 op deze website.

 

 

“Tot slot nog dit: wilde dieren horen thuis in hun natuurlijke habitat en families, die ze met hun kinderen willen bekijken, kunnen terecht in dierentuinen, waar deze natuurlijke habitat zo goed mogelijk gecreëerd worden.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie ook de tekst ‘Circussen nog steeds welkom in Sint-Truiden!’ van 4 november 2008 op deze website.

 

 

Hierover zijn verschillende artikels verschenen:
- op 12 mei in De Standaard, Het Belang van Limburg,Het Nieuwsblad;
- op 13 mei 2011 in Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad;
- op 14 mei 2011 in De Standaard, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad.
Naast de gedrukte pers, is er hierover ook bericht in het nieuws van TVLimburg (TVL) van dinsdag 10 en woensdag 11 mei 2011.