Politiekrant april is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Hoofdcommissaris van de politie-korpschef Philip Pirard en burgemeester Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant dat u hieronder kan nalezen.

 

 

 

 

Beste inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken

 

 

Inwoners, die geconfronteerd worden met een inbraak, ondervinden materiële gevolgen (geld, juwelen, waardevolle voorwerpen, …), maar evenzeer immateriële (angst, slapeloosheid, …). Woninginbraken aanpakken blijft dan ook prioriteit nummer 1. voor de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
In deze politiekrant vindt u heel wat nuttige tips om dieven uit uw woning te houden (pagina 5 tot en met 7).
Hierbij is er bijzondere aandacht voor appartementsgebouwen, waar er de komende periode een specifieke actie rond opgezet wordt.

 

 

Openheid en communicatie naar de bevolking toe, is al van bij het ontstaan in 2002 een belangrijk beleidsitem voor onze politiezone. Zo is onlangs de politiewaaier van huis tot huis verspreid, waarin u alle diensten, personeelsleden en telefoonnummers van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken terugvindt (pagina 11). Ook is kortelings de herwerkte publicatie van ‘Spelregels van de politiezone’, waarin alle politiereglementen, die eenvormig voor de hele zone gelden, klaar (pagina 12). Bovendien zijn de jaarverslagen 2010 van de lokale politiezone en de preventiedienst, waarin u de werking, maar tevens heel wat relevante cijfers over de veiligheidssituatie in Sint- Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken en hoe deze aangepakt wordt, terugvindt, recent voorgesteld (pagina 12).

 

 

De zwakke weggebruiker blijft onze bijzondere aandacht genieten.
Zo zijn er de inmiddels traditionele Dag van de jonge fietser op dinsdag 10 mei 2011 (pagina 4), de oproep tot kandidaat-gemachtigde opzichters (opleiding voorzien op zaterdag 30 april 2011 (pagina 3)) en een informatieavond, samen met de Fietsersbond Sint-Truiden, rond de Verkeerswetgeving voor fietsers op donderdag 19 mei 2011 (pagina 11).
Ook is er bijzondere aandacht, zeker nu in het toeristisch hoogseizoen, voor het verkeer op de ruilverkavelingswegen (pagina 10).
In datzelfde verband heeft de stad Sint-Truiden een Fietsfolder 2011 uitgegeven, waarin u ’Letterlijk ALES over fietsen in Sint-Truiden’ terugvindt.

 

 

De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is door de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken met ons project rond integrale veiligheid erkend als pilootzone (pagina 3).
Dat is nog maar eens de bevestiging van onze voorbeeldwerking op heel wat vlakken.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Philip Pirard
korpschef
hoofdcommissaris van politie

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

 

 

Mocht u geen politiekrant ontvangen, dan kan u die steeds aanvragen via
communicatie@poltrudo.be.