Politiezones: eerst zoeken hoe er kan samengewerkt worden vooraleer over fusies te spreken!

“Ik ben het niet eens met aftredend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom dat de volgende regering het aantal politiezones per definitie drastisch moet terugdringen, omdat ze te klein zouden zijn om de veiligheid van de burger te garanderen (49 van de huidige 195 of een kwart minder).”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove van Sint-Truiden namens sp.a-Limburg.

Politiezones, die vrijwillig willen functioneren, moeten dat kunnen.
Fusies opleggen, vind ik geen goede zaak.

 

Het evaluatierapport van de federale adviesraad onder leiding van professor doctor Willy Bruggeman over 10 jaar politiehervorming, dat al dateert van het voorjaar 2009, geeft heel wat suggesties om het politielandschap bij te sturen, onder andere op het vlak van de vergroting van de politiezones op basis van vrijwillige fusies.
Op een aantal debatten in de betrokken parlementscommissie na is er met dit rapport op het terrein tot nu toe weinig gebeurd.
Waarom kondigt de minister van Binnenlandse Zaken nu aan dat de volgende regering dringend werk moet maken van een schaalvergroting van de politiezones?
Waarom heeft ze dat dan niet zelf gedaan?

 

 

 

 

 

Het politielandschap moet flexibel zijn en openstaan voor aanpassingen en/of veranderingen in functie van de steeds wijzigende samenleving, maar moet de kans krijgen om dat overdacht te doen.
“Ik pleit ervoor dat de nieuwe regering structureel werk maakt om alle conclusies (evaluatie en opleiding; grootte van de politiezones; herbekijken van de financiering; etc.) van dit rapport ter harte te nemen in overleg met het federale parlement en alle betrokkenen bij de politie”, zegt
Ludwig Vandenhove namens sp.a-Limburg.

 

 

Wijzigen om te wijzigen hebben geen zin”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De politievrouwen/ -mannen op het terrein hebben de vorige politiehervorming nog niet verteerd en nu wordt er alweer volop gepraat over fusies.
Rust en zekerheid is belangrijk voor het politielandschap.

 

 

 

 

 

Voor mij is samenwerken tussen politiezones de boodschap vooraleer er zomaar gesproken wordt over verplichte fusies. Zo kunnen er gezamenlijke aankopen van materiaal en materieel gebeuren, gezamenlijke acties opgezet worden (bijvoorbeeld de politiezone Hasbaye (Berloz, Crisnee, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Waremme) met de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, dus zelfs grensoverschrijdend), ’s nachts gezamenlijke patrouilles gereden worden - zodat de inzet van agenten per hoofd van de bevolking en alzo de veiligheid toeneemt -. Bovendien is er op deze manier een samenwerking op het vlak van informatica en personeelsbeheer mogelijk en kan er een globaal beleid qua uitgevoerd worden qua inzet van camerabewaking, zeker met het oog op de automatische nummerplaaterkenning (ANPR).
Het zijn maar enkele voorbeelden van mogelijke samenwerkingsverbanden.

 

 

Iedere politiezone - lees gemeente/stad - heeft haar lokale specificiteit met daaraan gekoppelde opdrachten. Bovendien gaan grotere politiezones in tegen één van de uitgangspunten van de politiehervorming, namelijk ‘gemeenschapsgerichte politie’ tussen de burger.”

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Meer gevolg geven aan de aanbevelingen van het Comité P!’ van 9 januari 2010 en ‘Meer aandacht voor de aanbevelingen van het Comité P!’ van 22 februari 2010 op deze website.

 

Hierover is op 5 mei 2011 een artikel verschenen op LimburgActueel en op de website van sp.a Limburg: http://limburg.s-p-a.be/nieuws.