De rechten van ouderen

Ludwig Vandenhove heeft een artikel geschreven in het maandblad Samenleving & Politiek (SAMPOL) van april 2023 over ‘de rechten van de ouderen’.

“Ik heb een bijdrage gewijd aan de publicatie naar aanleiding van de studiedag van donderdag 30 maart 2023 ‘Ongezien en ongehoord. Hoe Vlaanderen vergrijst’ in het Vlaams Parlement”, aldus Ludwig Vandenhove.

“De studiedag en de publicatie was een initiatief van de Coalitie Ouderenrechten, waarin heel wat progressieve organisaties deel van uitmaken.
Het boek is uitgegeven bij Gompel&Scavina.

 

Hieronder vindt u het integrale artikel. (1)”