Steeds meer singles: maatschappij moet zich aanpassen

“Steeds meer inwoners in België zijn single”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De maatschappij moet zich hieraan aanpassen.
De discriminatie van deze steeds grotere groep moet aangepakt worden.

Om en bij de 36% van de meer dan vijf miljoen huishoudens bestaat uit één persoon.
Zij zijn daarmee bijna in elke gemeente de grootste groep inwoners geworden. (1) (2)
In Vlaanderen is 40% van de 2,8 miljoen huishoudens in Vlaanderen alleenwonend of alleenstaand. (3)
Sommigen maken bewust die keuze, of kiezen voor een LAT-relatie, waarbij de partners niet samenwonen.
Voor anderen is het geen keuze, zoals weduwen of weduwenaren of gescheiden personen.

De overheid en de diverse maatschappelijke sectoren moeten zich daar stelselmatig aan aanpassen, zodat deze discriminatie gaandeweg verdwijnt.

Een aantal voorbeelden: vaak een te beperkt inkomen om een eigen woning te verwerven, de kosten qua elektriciteit, verwarming, water, internet en/of verzekeringen kunnen niet gedeeld worden, een beperkt aanbod met kleinere proporties in supermarkten, geen eigen fiscaal systeem, bijvoorbeeld de onroerende voorheffing of andere belastingen, die geïnd worden per gezin (een alleenstaande wordt dan beschouwd als een gezin), vaak een toeslag bij reizen, geen specifieke hotelkamers, vaak hulp nodig bij kleine klussen en/of gezondheidsproblemen, eenzaamheid, zeker op latere leeftijd, éénoudergezinnen.

VOORUIT collega-Vlaams parlementslid Kurt De Loor wijst er terecht op dat er op geen enkel beleidsniveau - federaal, Vlaams of gemeentelijk - ernstig rekening gehouden wordt met deze nieuwe maatschappelijke tendens.
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers heeft meer dan een jaar geleden aangekondigd dat hij werkt(e) aan een charter voor de lokale besturen voor een single-vriendelijk beleid. Maar tot nu toe is hier nog niets concreet van gezien. (3)

Bij een ernstige fiscale hervorming, die de huidige federale regering deze legislatuur nog wil doorvoeren, zou hier zeker rekening moeten mee gehouden worden.
Gezien de grote impact op de begroting, zal dat niet in één keer kunnen gebeuren, eerder in stappen.

Alleszins zullen wij als VOORUIT Sint-Truiden in het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024 speciale aandacht besteden aan deze steeds grotere groep singles.”