Algemeen

Geen ernstig personeelsbeleid, gewoon woordbreuk

"De stad Sint-Truiden voert geen ernstig personeelsbeleid", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Echt schandalig hoe ze met het gemeentelijk personeel dat momenteel in het zwembad tewerkgesteld is, omgaan.
Gewoon woordbreuk.

Het CD&V-N-VA-Open VLD-schepencollege heeft toegezegd bij de overname dat het personeel aan dezelfde arbeidsvoorwaarden zou kunnen in dienst blijven bij de privé -partner.
Dat is zelfs een paar keer bevestigd tijdens gemeenteraden na vragen uit de sp.a fractie. 

Voor sommigen stelt democratie niet veel voor

"Ik heb het in dit geval over Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Hij heeft een aantal uitspraken gedaan over het onverdoofd slachten, waarbij een beslissing van het parlement boven de uitspraak van een rechtbank zou staan.

De minister treedt hiermee het principe van de scheiding der machten (rechterlijke, wetgevende en rechterlijke macht) met de voeten.

Procedures voor zorgwoningen veréénvoudigen

Met de veroudering van de bevolking is er steeds meer nood aan zorgwoningen. Maar vele gemeenten kampen met de onduidelijkheid wat kan en wat mag.

"Het zou best zijn dat er een algemene, liefst veréénvoudigde regelgeving voor gans Vlaanderen zou komen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Bijkomend is het van belang dat eveneens bekeken wordt hoe de problematiek van het domicilie en ermee samenhangende vergoedingen en/of uitkeringen kan aangepakt worden."

Congo tussen hoop en wanhoop

‘Congo tussen hoop en wanhoop’ was de titel van een lezing van Afrikakenner en oud Vlaamse Radio en Televisie (VRT)-journalist Walter Zinzen in het kader van de komende 11.11.11-actie.
Locatie: Academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Truiden.

“Een goed initiatief”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Het werd een boeiende avond.

Jongdementie

Jongdementie is een toenemend probleem in onze samenleving.
In Vlaanderen zijn er naar schatting tussen de 5 000 en 6 000 personen met jongdementie.

Hoog tijd om er een specifiek beleid rond te ontwikkelen en er meer middelen voor uit te trekken”, zegt sp.a Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik stelde er recent een vraag over aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.”

Vlaanderen moet bestuurlijk handhaven!

“Grote verklaringen, veel teksten, een Vlaamse minister van Justitie, maar in de praktijk
weinig resultaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Neem nu de dierenoppas.
Blijkbaar is er een serieus zwart circuit, waarbij de uitbatingen niet voldoen aan de voorwaarden qua dierenwelzijn. Maar zij hebben wel Corona-steun gekregen via het departement Economie.

Meer ‘Tuinrangers’ graag

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is met een project gestart, waarbij ‘Tuinrangers’ vrijwilligers opleiden, die burgers kunnen bijstaan om hun tuinen natuurvriendelijker en klimaatrobuuster te maken.

Nieuwsbrief nr. 55

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

“Sp.a vraagt specifieke aanpak voor ambulante handelaars en foorreizigers”

“Natuurlijk vragen veel groepen van zelfstandigen financiële steun als gevolg van Covid-19. En de overheden moeten nu éénmaal keuzes maken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Actie tegen ‘uitverkoop’ buitenschoolse kinderopvang Nieuwerkerken

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) openbare diensten en de Algemene Centrale Openbare Diensten (ACOD) Lokale en Regionale Besturen (LRB) hebben op donderdag 16 oktober 2020, voor de gemeenteraadsvergadering, een gezamenlijke actie georganiseerd tegen de privatisering van de kinderopvang ‘Het Bieke’ in Nieuwerkerken.
Locatie: ontmoetingscentrum ‘De Brug’, Kerkstraat 129, Nieuwerkerken. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was erbij.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen