Geen ernstig personeelsbeleid, gewoon woordbreuk

"De stad Sint-Truiden voert geen ernstig personeelsbeleid", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Echt schandalig hoe ze met het gemeentelijk personeel dat momenteel in het zwembad tewerkgesteld is, omgaan.
Gewoon woordbreuk.

Het CD&V-N-VA-Open VLD-schepencollege heeft toegezegd bij de overname dat het personeel aan dezelfde arbeidsvoorwaarden zou kunnen in dienst blijven bij de privé -partner.
Dat is zelfs een paar keer bevestigd tijdens gemeenteraden na vragen uit de sp.a fractie. 

Nu blijkt dat niet het geval te zijn, de voorwaarden zijn heel wat slechter. Nog erger, er zouden geen naakte ontslagen vallen en de personeelsleden zouden niet moeten gaan stempelen.
Wat blijkt? Wel naakte ontslagen en stempelen vanaf vrijdag 1 januari 2021 tot het zwembad opnieuw opengaat.
Het personeel heeft via diverse informele en formele kanalen telefonisch moeten vernemen dat hun contract met de stad eind december 2020 beëindigd wordt.
Op papier hebben zij tot nu toe echter niets ontvangen, is onderweg...

Het contract dat de personeelsleden ondertekend hebben bij de privé partner, bevat geen aanvangsdatum. Met andere woorden, per 1 januari 2021 zijn zij werkloos. 
Zulk een contract zonder aanvangsdatum is zelfs onwettig!

Zo gaat een lokale overheid niet met personeel en met mensen om. Het kan moeilijk anders dat er heel wat ander stadspersoneel ook erg gedemotiveerd is."