Algemeen

‘Meryame on tour voor onze Mijnwerkers’

“Mede dankzij de inspanningen van sp.a en huidig minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir zullen de pensioenen van de Limburgse ex-mijnwerkers met terugwerkende kracht herzien worden”, zegt Vlaams  volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Met sp.a Limburg willen wij de ex-mijnwerkers zo goed mogelijk bijstaan met hun individuele dossiers. Vandaar ‘Meryame on tour voor onze Mijnwerkers’.
De pensioendienst van De Voorzorg zorgen voor de inleiding van het dossier.”

Zonnebrand Haspengouws fruit: fruittelers moeten vergoed worden

“Zonnebrand is een nieuw weerfenomeen, waarvan onze Haspengouwse fruittelers de (financiële) gevolgen dragen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zelfs in Burundi spreken ze over mij...

"De Truiense sp.a 'er Ludwig Vandenhove heeft trouwens ooit tegen me gezegd: 'Jij bent de grootste Socialist die ik ken'", zegt de uitgeweken advocaat Stephan Doukhopelnikoff uit Sint-Truiden. (1)

"Of ik dat ooit gezegd heb, het zal wel.
Ik hou alleszins de beste herinneringen over aan Stephan.
Het was de tijd van het echte PAARS in Sint-Truiden.

Stephan is een sociaal liberaal en op gemeentelijk vlak is er weinig verschil met een sociaal democraat, zoals ik.

Ludwig Vandenhove in de Kermis Krant

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in het augustusnummer van de Kermis Krant.

“Kermismensen moeten geholpen worden als gevolg van Covid-19, ook lokaal”, zegt en schrijft Ludwig Vandenhove.
“Zij zijn middenstanders, zoals alle andere. Zij moeten dan ook van dezelfde steunmaatregelen kunnen genieten.”

 

Tags:

Nieuwsbrief nr. 53

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Uitbreiding personeel station Genk: wanneer in Sint-Truiden?

Dankzij de nodige druk van de Algemene Centrale van Openbare Diensten (ACOD)- Spoor Limburg, krijgt het station in Genk uitbreiding van personeel. Daardoor kan er opnieuw gebruik gemaakt worden van de  toiletten en de liften. (1)

Nieuw stationskwartier: veel teveel op een beperkte oppervlakte

“Wij zijn het eens met de buurt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De huidige grootse plannen contrasteren sterk met de bedoelingen, die wij als sp.a hadden toen in 2004 het aangepaste Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werd gestemd.

Minister geeft sp.a en Filip Moers gelijk

Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 25 mei 2020 gemeenteraadslid Filip Moers het woord ontnomen toen hij sprak over zijn eigen straat, de Driewilgenstraat.
Zogezegd belangenvermenging.
Het ging over de ongelijke behandeling van een gedeelte van de bewoners van de Driewilgenstraat inzake de betaling van de afkoppelingskosten van het hemelwater.

"Na een klacht bij de Vlaamse administratie door ons als sp.a, bleef hierover onduidelijkheid", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

COVID-19-toeslag van 120 euro per kind

"Kwetsbare gezinnen: maak er maximaal gebruik van!", raadt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan.

(On)toegankelijkheid bushaltes De Lijn in Sint-Truiden

“Ook in Sint-Truiden is de toegankelijkheid van de bushaltes beneden alle peil, zoals in de rest van Vlaanderen en Limburg”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Sp.a collega gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser bracht het punt ter sprake tijdens de gemeenteraad van maandag 28 september 2020.

Hieronder vindt u het bijgevoegd punt.

 

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen