Algemeen

Boswachters schrijven minder pv’s en meer aanmaningen

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van dinsdag 12 mei 2020.
Het is gebaseerd op cijfers, die Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove via een schriftelijke vraag verkregen heeft van Vlaams minister Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.
 

#jongerenovercorona

Covid-19 raakt kinderen en jongeren ook fel. Nochtans worden zij vaak vergeten in alle voorstellen, die nu gedaan worden of maatregelen, die nu genomen worden.

Wat gaan de Truiense politici doen?

“Die vraag kreeg ik van een lokale journalist toen de spelers van Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) een deel van hun wedde afgestaan hebben voor het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ik heb geen probleem met een duidelijk antwoord op die vraag.  

Vragenuurtjes

Vragenuurtjes: ik heb ze meegemaakt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in de Senaat en nu in het Vlaams parlement.
Ondertussen zijn ze 'vervallen' tot 'optredens' in de live uitzendingen vanuit de Kamer of het Vlaams parlement.

IMPACT-maatregelen: mag meer en sneller zijn

“De stad Sint-Truiden heeft (eindelijk) de plannen bekend gemaakt om de gevolgen van COVID-19 voor de lokale economie zo goed mogelijk te counteren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove

Tuincoach: goed idee

De stad Kortrijk heeft de idee van een Tuincoach ingevoerd. (1)
Alle middelen om bij te dragen aan de biodiversiteit en het beheersen van de klimaatproblematiek zijn goed.

“Willen we ons klimaat redden, zal iedereen op haar/zijn manier en volgens de eigen mogelijkheden inspanningen moeten doen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De overheid moet de bevolking daar zoveel mogelijk in steunen en dat kan soms over relatief kleine inspanningen gaan met een relatief groot resultaat.

Nieuwsbrief nr. 32

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

“Mijnwerkers krijgen eindelijk het pensioen waar ze recht op hebben”

Dat zegt sp.a fractieleidster in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Meryame Kitir. (1)

Een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op donderdag 7 mei 2020 een herziening van de mijnwerkerspensioenen goedgekeurd. (2)

Een goede zaak voor de betrokken mijnwerkers, maar ook voor Limburg”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Onroerend erfgoed redden van de sloop

Een studiebureau, gespecialiseerd in de herbestemming van erfgoedprojecten, waarschuwde naar aanleiding van Erfgoeddag voor de verloedering van onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Hoge renovatiekosten zouden eigenaars vaak doen besluiten om hun gebouwen te verwaarlozen. Zodoende zouden ze hopen op een declassering van het gebouw, waardoor de sloop ervan en nieuwbouw mogelijk zou zijn”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Asocialer kan niet!

De stad Sint-Truiden heeft vorige week meer dan 30 personeelsleden op technische werkloosheid geplaatst.
Dan de manier waarop: echt asociaal, zelfs schandalig!

“De betrokken personen zijn vorige week ’s avonds laat gewoon gebeld door hun diensthoofd om hen dat mee te delen.
Blijkbaar heeft dit stadsbestuur geen enkele vorm van empathie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen