Algemeen

Stalbranden: toenemend fenomeen

De laatste tijd horen en lezen we steeds meer over stalbranden.
“Verdienen consumptiedieren niet dezelfde bescherming als huisdieren? Ja, voor mij zeker”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Op vrijdag 23 oktober 2020 konden we nog lezen over een stalbrand in Peer. (1)
De dieren moeten verschrikkelijk afzien.

Bestuurlijke aanpak

“Ik ben een grote voorstander van meer bestuurlijke aanpak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Als burgemeester,in al mijn parlementaire functies en als gedeputeerde heb ik er verschillende initiatieven rond genomen.

Zo ben ik één van de voorvechters geweest van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in het federale parlement en was ik ook één van de eerste burgemeesters in België, die ze concreet toepaste.

Fietsenstalling aan de Academiezaal

“Er is dringend nood aan een ‘gewone’ fietsenstalling aan de Academiezaal in Sint-Truiden, Plankstraat 18”, zegt sp.a gemeenteraadslid Ann Knaepen.
“Ik zal dit punt ter sprake brengen op de gemeenteraad van maandag 26 oktober 2020.

Alle kleine en grote middelen zijn goed om de burger aan te zetten om meer de fiets te gebruiken.
Veilige fietsenstallingen horen daar zeker bij.

Meer investeren in een toegankelijke samenleving

“Ik heb er nog maar eens voor gepleit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vooral ook omdat in het federaal regeerakkoord melding gemaakt worden van een actieplan toegankelijkheid.
In welke mate kan dit sporen met het Vlaamse beleid?

Dit biedt mogelijkheden voor ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid.
Het is het enige Vlaams agentschap dat in Limburg (Belgiëplein 1, 3510 Kermt-Hasselt) gevestigd is.

Dierenbezitters: label van goed eigenaarschap

De Vlaamse overheid zou meer ondersteuning moeten geven aan de dierenasielen opdat zij (nog meer) selectiviteit aan de dag zouden kunnen leggen als burgers dieren willen adopteren. Preventie en sensibilisering akkoord, maar dat moet ook getracht worden te realiseren via een actieve(re) uitwisseling van informatie tussen onder andere de Vlaamse dienst Dierenwelzijn en de verschillende dierenasielen en de dierenasielen onderling.

Waarom geen label van goed eigenaarschap?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.

Nieuwsbrief nr. 56

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Geen ernstig personeelsbeleid, gewoon woordbreuk

"De stad Sint-Truiden voert geen ernstig personeelsbeleid", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Echt schandalig hoe ze met het gemeentelijk personeel dat momenteel in het zwembad tewerkgesteld is, omgaan.
Gewoon woordbreuk.

Het CD&V-N-VA-Open VLD-schepencollege heeft toegezegd bij de overname dat het personeel aan dezelfde arbeidsvoorwaarden zou kunnen in dienst blijven bij de privé -partner.
Dat is zelfs een paar keer bevestigd tijdens gemeenteraden na vragen uit de sp.a fractie. 

Voor sommigen stelt democratie niet veel voor

"Ik heb het in dit geval over Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Hij heeft een aantal uitspraken gedaan over het onverdoofd slachten, waarbij een beslissing van het parlement boven de uitspraak van een rechtbank zou staan.

De minister treedt hiermee het principe van de scheiding der machten (rechterlijke, wetgevende en rechterlijke macht) met de voeten.

Procedures voor zorgwoningen veréénvoudigen

Met de veroudering van de bevolking is er steeds meer nood aan zorgwoningen. Maar vele gemeenten kampen met de onduidelijkheid wat kan en wat mag.

"Het zou best zijn dat er een algemene, liefst veréénvoudigde regelgeving voor gans Vlaanderen zou komen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Bijkomend is het van belang dat eveneens bekeken wordt hoe de problematiek van het domicilie en ermee samenhangende vergoedingen en/of uitkeringen kan aangepakt worden."

Congo tussen hoop en wanhoop

‘Congo tussen hoop en wanhoop’ was de titel van een lezing van Afrikakenner en oud Vlaamse Radio en Televisie (VRT)-journalist Walter Zinzen in het kader van de komende 11.11.11-actie.
Locatie: Academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Truiden.

“Een goed initiatief”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Het werd een boeiende avond.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen