Algemeen

Nog eens in de plenaire vergadering

“Op woensdag 15 juli 2020 was ik nog eens persoonlijk aanwezig in de  plenaire vergadering van het Vlaams parlement”, zegt volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wegens Corona is het aantal personen, dat de plenaire vergadering mag volgen, beperkt per fractie.
Voor de sp.a fractie zijn dat vier leden buiten fractieleidster Hannelore Goeman.

‘Eis om meer transparantie in nieuw landbouwbeleid‘

Dat is de titel van een bijdrage op de nieuwswebsite ‘Apache’, waarin Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ook aan het woord komt. (1)

“Elk beleid moet transparant zijn, dus ook het landbouwbeleid”, zegt Ludwig Vandenhove.

Altijd onderzoeken

Op woensdagavond 15 juli 2020 vond er een incident plaats in Nieuwerkerken tussen een dakloze en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Politieraadslid Ludwig Vandenhove reageerde als eerste.
“Het lijkt mij logisch dat deze zaak intern onderzocht wordt binnen het politiekorps van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Ik doe geen uitspraak over wat er precies gebeurd is, maar het filmpje geeft nog al een heftig beeld’.
De grens tussen zelfverdediging of agressie is dun, maar moet wel duidelijk zijn.”

Nieuwsbrief nr. 42

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Diervriendelijk slachten?

“Dat bestaat uiteraard niet, maar het gaat over de manier waarop de dieren behandeld worden voor ze gedood worden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Spending review: weer een nieuw speeltje?

“Voor sommige collega’s politici blijkbaar toch”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het beleidsitem dienstencheques is een pilootproject qua spending review voor Vlaanderen.
Het thema kwam ter sprake in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 14 juli 2020 in het Vlaams parlement.

Groene Delle: weggestemd!

Op woensdag 15 juli 2020 lag de resolutie voor het behoud van de Groene Delle als natuurgebied voor van collega’s Kim Dewitte (PVDA), Johan Danen (Groen) en mijzelf voor in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Zoals te verwachten, werd onze resolutie weggestemd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De meerderheidspartijen bleven op hun traditioneel standpunt.

Stekprojecten: iets structureels?

“Ik hoop het, maar ik vrees dat het eerder weer enkel projectmatig is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Stek’ is een initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke om mensen in kwetsbare posities weerbaar te maken.
Er is 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken.
De bedoeling is mensen in een kwetsbare positie proactief de weg te wijzen naar hulp- en dienstverlening én hen uit hun sociaal isolement te halen.

Te weinig hemelwaterplannen!

Gemeentelijke hemelwaterplannen zijn een belangrijk gegeven en een belangrijk beleidsinstrument tegen wateroverlast en tegen droogte. De Vlaamse overheid zou dan ook best het uittekenen en de uitvoering ervan stimuleren en plannen

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir deelt mijn mening daarover”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook mijn voorstel om op de éne of andere manier hiervoor een financiële tegemoetkoming te voorzien, is de minister genegen.

VDAB wil verder uitbesteden

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) heeft plannen om nu ook het schoonmaak- en cateringpersoneel uit te besteden, lees te privatiseren.
Resultaat: 200 personeelsleden minder. (1)

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen