Meer investeren in een toegankelijke samenleving

“Ik heb er nog maar eens voor gepleit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vooral ook omdat in het federaal regeerakkoord melding gemaakt worden van een actieplan toegankelijkheid.
In welke mate kan dit sporen met het Vlaamse beleid?

Dit biedt mogelijkheden voor ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid.
Het is het enige Vlaams agentschap dat in Limburg (Belgiëplein 1, 3510 Kermt-Hasselt) gevestigd is.

Het is een belangrijke periode voor het Agentschap, omdat de overeenkomst tussen de Vlaamse regering en ‘INTER tussen mens en omgeving’ begin 2021 verlengd moet worden.
We moeten er in Limburg alles aan doen opdat deze instelling meer middelen en mogelijkheden krijgt.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers antwoordde alleszins positief op mijn suggesties.”

Hieronder vindt u mijn volledige tussenkomst en het antwoord van de minister. Voor het volledige debat kan u terecht op deze link.