Algemeen

Dieren moeten grondwettelijk beschermd

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in OPINIE in Het Belang van Limburg. (1)

Werk voor de nieuwe federale regering. En dat kost geen geld, enkel politieke moed”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de integrale bijdrage.

 

Meerderheid tegen oppositie, zelfs over droogteproblematiek

“Ontgoochelend waarop in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie is gedebatteerd over de resolutie van collega Bruno Tobback en mijzelf met betrekking tot de aanpak van de droogteproblematiek in Vlaanderen ”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

MERCOSUR: dezelfde voorwaarden voor ALLE landbouwers

MERCOSUR (Mercado Común del Sur): de landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.
In juni van vorig jaar bereikte de Europese Unie (EU) een handelsakkoord met MERCOSUR. Het akkoord staat dan ook bekend onder die naam.

“Dit handelsakkoord dreigt nadelig te worden voor onze landbouwers. Bovendien moeten alle boeren ter wereld zich houden aan dezelfde strenge leefmilieu- en klimaatregels anders gaat het over oneerlijke concurrentie”, zegt Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 54

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Schoenmaker, blijf bij je leest

“Ik denk dat vaak als ik mijn collega’s bezig hoor in het Vlaams parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Velen van hen beseffen niet wat we maar te zeggen hebben.

Op woensdag 7 oktober 2020 was het weer zover in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Een vraag en een debat(je) over bankautomaten en zelfs cafés in plattelandsgemeenten.

Digitalisering niet zaligmakend

“Ik ben blij dat uit het Limburgonderzoek van Het Belang van Limburg en de Universiteit Hasselt blijkt ‘Limburger lust digitalisering gemeentediensten niet’ (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn stelling is dat elke openbare dienst, van welk bestuursniveau dan ook, altijd een dubbele service - traditioneel en digitaal - zou moeten blijven aanbieden.
Het onderzoek bevestigt mijn standpunt.
Voor mij is dat een basisrecht van elke inwoner, elke belastingbetaler.

Hervorming subsidies voor erfgoed

Naar aanleiding van Open Monumentendag (OMD) kondigde Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele wijzigingen aan in het subsidiesysteem voor erfgoed. (1)
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ondervroeg de minister hierover op donderdag 1 oktober 2020 in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed.

Weg met de VAR: voetbal is een sport van mensen

“Ik schreef het al in juni 2018 op mijn website. Maar ik ben blij dat ik meer en meer gelijk krijg, ook van heel wat voetbalanalisten”, zegt Ludwig Vandenhove.

"Een politicus krijgt nu éénmaal graag gelijk.
In de laatste weekendeditie van De Standaard (1) pleit Filip Joos voor de afschaffing van de Video Assistant Referee (VAR).
Ik citeer: “Het is hoog tijd voor de Van Bastenprijs, uitgereikt aan de ref die de aan de VAR aangepaste reglementswijzigingen negeert en puur op zijn gevoel fluit.”

Ik kan hem alleen maar bijtreden.

Tags:

Verharding voortuinen: dringend een beleid nodig

“We stellen vast dat er steeds meer voortuinen verhard worden en dat is geen goede zaak om het toenemend klimaat- en droogteprobleem aan te pakken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Uiteraard respecteer ik de vrijheid dat burgers zelf kunnen kiezen hoe ze hun (voor)tuinen inrichten. Ik begrijp ook dat verharding heel wat minder onderhoud vergt. De klimaatrealiteit is echter wat ze is.

HOPPIN: bedankt, echt geen alternatief

“Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters denkt het warm water uitgevonden te hebben met HOPPIN.
De komende 3 jaar zullen er in heel Vlaanderen 1 000 punten komen, waar een waaier aan vervoersmiddelen samenkomt, aangeduid met een zuil”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen