Algemeen

Technische werkloosheid bij gemeentebesturen spaarzaam gebruikt tijdens Corona

“Tijdelijke werkloosheid bij openbare besturen is geen goede zaak, ik blijf daarbij”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Gelukkig blijken de Vlaamse lokale besturen er spaarzaam van gebruik gemaakt te hebben tijdens Corona.

Aanpak droogte en wateroverlast: Polders en Wateringen afschaffen!

“Diegenen, die nog denken dat hevige droogteperiodes van voorbijgaande aard zijn, dromen.
De klimaatopwarming laat niet met zich sollen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Er is dringend een globaal plan nodig, daarin volg ik bevoegd minister Zuhal Demir.
Het is nu al drie jaar op rij dat Vlaanderen geconfronteerd wordt met enorme droogte.
Net zoals aan water- en modderoverlast zullen we ons allemaal aan de gevolgen van hitte en droogte moeten aanpassen.

Verstrenging belastingreglement verwaarloosde panden: eindelijk!

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden gaat het belastingreglement op verwaarloosde panden verstrengen.
Dat werd aangekondigd tijdens de gemeenteraadscommissie van dinsdag 16 juni 2020 en in de pers. (1) (2)

“Verwaarloosde panden zorgen voor een verloederd stadsbeeld”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Bovendien gaat het in een aantal gevallen gepaard met speculatie. Eindelijk dus

Toegankelijkheid: kan VEEL beter!

De studie over de evaluatie van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juni 2009 is publiek gemaakt.

Eindelijk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De studie was eigenlijk in de herfst van vorig jaar al klaar, maar wordt nu pas bekendgemaakt.
Ik begrijp dat als ik de tegenvallende resultaten zie, ronduit bedroevend.

Mentoring@Work

Mentoring@work begeleidt Hoog Opgeleide Anderstaligen (HOA ‘s) uit Limburg in hun zoektocht naar een job op niveau van hun diploma en ervaring.
Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Tags:

HAAL DE KIP UIT DE KOOI

HAAL DE KIP UIT DE KOOI. Minister Weyts, wanneer mogen zij uit hun kot?

Het is een nieuwe campagne van Global Action in the Interest of Animals (GAIA) voor een verbod op kooien voor leghennen.


bron: gaia.be

Akkoord met Annick

Collega Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht (sp.a) stelt voor dat voetbalclubs de match verliezen als hun fans zich aanhoudend racistisch uiten. (1)

Ik ben het daar volledig mee eens”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk moeten we blijven sensibiliseren, maar wat als sensibilisering en dure promotiefilmpjes niet helpen?
De cijfers op basis van scheidsrechterverslagen blijven hoog. (2)

Vakantie in Limburg

“Waarom niet? Nu we met Covid-19 geen verre reizen kunnen maken”, zegt Ludwig Vandenhove.

Limburg biedt heel wat prachtige regio’s, die heel verschillend van elkaar zijn.
Het volstaat om vanuit Zuid-Limburg naar het Maasland of naar Noord-Limburg te rijden en je komt diverse landschappen, uitzichten en bodemgesteldheden tegen.
Toerisme Limburg vzw doet er goed aan de eigen provincie nog eens extra te promoten.
 

Droogteproblematiek globaal aanpakken

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove hield daarvoor een pleidooi op woensdag 10 juni 2020  in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.

Ook praktijktests in Sint-Truiden?

“Als het van ons als sp.a afhangt wel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De benaming ervan, waar in de Vlaamse regering heel wat discussie over (geweest) is, is van ondergeschikt belang.

Ik vind dat de stad Sint-Truiden onmiddellijk moet inspelen op het aanbod dat Vlaams minister van Samenleven Bart Somers lanceert.
‘Het monitoringsysteem’ zal worden gebruikt om een Vlaamse nulmeting te doen en in de gemeenten uit te rollen. (1)

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen