Algemeen

Nieuwsbrief nr. 54

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Schoenmaker, blijf bij je leest

“Ik denk dat vaak als ik mijn collega’s bezig hoor in het Vlaams parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Velen van hen beseffen niet wat we maar te zeggen hebben.

Op woensdag 7 oktober 2020 was het weer zover in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Een vraag en een debat(je) over bankautomaten en zelfs cafés in plattelandsgemeenten.

Digitalisering niet zaligmakend

“Ik ben blij dat uit het Limburgonderzoek van Het Belang van Limburg en de Universiteit Hasselt blijkt ‘Limburger lust digitalisering gemeentediensten niet’ (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn stelling is dat elke openbare dienst, van welk bestuursniveau dan ook, altijd een dubbele service - traditioneel en digitaal - zou moeten blijven aanbieden.
Het onderzoek bevestigt mijn standpunt.
Voor mij is dat een basisrecht van elke inwoner, elke belastingbetaler.

Hervorming subsidies voor erfgoed

Naar aanleiding van Open Monumentendag (OMD) kondigde Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele wijzigingen aan in het subsidiesysteem voor erfgoed. (1)
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ondervroeg de minister hierover op donderdag 1 oktober 2020 in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed.

Weg met de VAR: voetbal is een sport van mensen

“Ik schreef het al in juni 2018 op mijn website. Maar ik ben blij dat ik meer en meer gelijk krijg, ook van heel wat voetbalanalisten”, zegt Ludwig Vandenhove.

"Een politicus krijgt nu éénmaal graag gelijk.
In de laatste weekendeditie van De Standaard (1) pleit Filip Joos voor de afschaffing van de Video Assistant Referee (VAR).
Ik citeer: “Het is hoog tijd voor de Van Bastenprijs, uitgereikt aan de ref die de aan de VAR aangepaste reglementswijzigingen negeert en puur op zijn gevoel fluit.”

Ik kan hem alleen maar bijtreden.

Tags:

Verharding voortuinen: dringend een beleid nodig

“We stellen vast dat er steeds meer voortuinen verhard worden en dat is geen goede zaak om het toenemend klimaat- en droogteprobleem aan te pakken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Uiteraard respecteer ik de vrijheid dat burgers zelf kunnen kiezen hoe ze hun (voor)tuinen inrichten. Ik begrijp ook dat verharding heel wat minder onderhoud vergt. De klimaatrealiteit is echter wat ze is.

HOPPIN: bedankt, echt geen alternatief

“Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters denkt het warm water uitgevonden te hebben met HOPPIN.
De komende 3 jaar zullen er in heel Vlaanderen 1 000 punten komen, waar een waaier aan vervoersmiddelen samenkomt, aangeduid met een zuil”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zonnebrand in brede weersverzekering?

Dat is een zaak van de private verzekeringsmaatschappijen.

Alleszins is dat het antwoord dat ik krijg van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op een schriftelijke vraag.

Het bevestigt mijn stelling dat de Vlaamse regering niet van plan is om veel te doen rond zonnebrand als een nieuw weerfenomeen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.

‘Meryame on tour voor onze Mijnwerkers’

“Mede dankzij de inspanningen van sp.a en huidig minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir zullen de pensioenen van de Limburgse ex-mijnwerkers met terugwerkende kracht herzien worden”, zegt Vlaams  volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Met sp.a Limburg willen wij de ex-mijnwerkers zo goed mogelijk bijstaan met hun individuele dossiers. Vandaar ‘Meryame on tour voor onze Mijnwerkers’.
De pensioendienst van De Voorzorg zorgen voor de inleiding van het dossier.”

Zonnebrand Haspengouws fruit: fruittelers moeten vergoed worden

“Zonnebrand is een nieuw weerfenomeen, waarvan onze Haspengouwse fruittelers de (financiële) gevolgen dragen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen