Kwaliteit oppervlaktewater moet naar omhoog

“Het meest recent gepubliceerd mestrapport toont aan dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebied blijft achteruitgaan (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat kan toch niet zo blijven doorgaan.
De beken en waterlopen worden vervuild wanneer het mest op de velden niet wordt opgenomen door de gewassen en alzo in het water terechtkomt.

Het gaat niet om een nieuw probleem: er is de Europese nitraatrichtlijn en er zijn de opéénvolgende mestactieplannen (MAP ’s).
Er worden nog steeds enorm veel inbreuken vastgesteld op de mestregels.”

Ludwig Vandenhove vroeg op woensdag 16 december 2020 in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits wat zij verder nog van plan is om aan deze situatie te verhelpen.

“Eerder een algemeen, weinig concreet antwoord.
Via deze link kan u mijn vragen en de antwoorden van de minister bekijken (1)”, besluit Ludwig Vandenhove.