Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn: wel degelijk voor dieren!

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement op woensdag 16 december 2020.

De bedoeling is om tegen het einde van deze legislatuur een Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn te hebben, waarin alle decreten en bepalingen rond een echt dierenwelzijnsbeleid samengebracht en geactualiseerd worden”, zegt Ludwig Vandenhove. “Een aantal collega ’s parlementsleden maken zich zorgen dat andere instanties, zoals landbouworganisaties, slachthuizen, etc., te weinig of niet zullen betrokken worden bij de opmaak ervan.
Ik ben voor inspraak en betrokkenheid, geen probleem, maar niet voor organisaties, die in het verleden allesbehalve blijk hebben gegeven van veel respect voor het dierenwelzijn, integendeel zelfs.
De Codex moet juist dienen om tegen die organen en die personen accurater, sneller en strenger te kunnen optreden. Of: stropers, die ineens boswachter willen worden.

Het inschrijven van dierenrechten in de grondwet en een strenge Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn: dan krijgen de dieren in België en Vlaanderen waar ze recht op hebben.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (1)

  • Foto: Shutterstock.com.