Compromis over gebruik bordeaux huisvuilzakken

Er is een compromis over het gebruik van de bordeaux huisvuilzakken voor restafval van de afvalintercommunale Limburg.net.
Ze blijven nu geldig tot eind 2021. (1)

Ik heb daar mee op aangedrongen via een parlementaire vraag”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De oude bordeaux huisvuilzak is al sinds begin dit jaar niet meer te koop in de winkel. Heel wat personen en gezinnen beschikken echter nog over zulke voorraad dankzij hun goede sorteergedrag.

Er was een dispuut ontstaan tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Limburgse afvalintercommunale Limburg.net.
Volgens OVAM mochten deze zakken de straat niet meer op na donderdag 1 juli 2021, volgens Limburg.net mochten deze zakken onbeperkt gebruikt worden.
Het Vlaams reglement voor duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) bepaalt dat de afvalzakken vanaf 2021 voor 80 procent uit gerecycleerd materiaal moeten bestaan.
Vanaf 2025 zelfs voor 100 procent.

Vanaf zaterdag 1 januari 2022 voert Limburg.net het nieuwe Optimo -afhaalsysteem in, waarbij alle afhaalzakken in één vrachtwagen aan huis worden opgehaald.
Alle soorten afvalzakken worden aangepast aan deze nieuwe ophaling
.

In haar antwoord op mijn parlementaire vraag koos Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir eerder de kant van OVAM.
Ik ben blij dat er nu dit compromis is.”