Norm geurimpact voor pluimveestallen naar omhoog

“Personen en gezinnen, die in de buurt van pluimveestallen wonen, klagen meer en meer van geuroverlast.
Om dan nog niet te spreken over de gevolgen voor de volksgezondheid?”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op woensdag 16 december 2020.

Uit een studie van de provincie West-Vlaanderen blijkt dat de geuroverlast groter is dan tot nu toe werd aangenomen.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir antwoordde bevestigend op mijn vraag dat zij begin 2021 een nieuwe, lagere geuremissiefactor voor vleeskippen zal uitvaardigen op basis van deze studie en op basis van geuremissiemetingen van het Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)”, aldus Ludwig Vandenhove.
Een goede zaak.

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister (1).”