Plan voor de veeteeltsector op lange termijn

“Ja, dat is waar ik voor pleit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De landbouwsector in het algemeen en de veeteeltsector in het bijzonder hebben daar alle belang bij.

Die lange termijnvisie moet rekening houden met de maatschappelijke evoluties, zoals het steeds maar toenemend bewustzijn van de bevolking voor duurzaamheid, klimaat en leefmilieu.  Bovendien zijn er de Europese Green Deal en de gevolgen hiervan op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Ik stelde er nog maar eens een vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 16 december 2020 in de Commissie voor Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid .
Het antwoord was andermaal eerder algemeen van aard.

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister (1).”