Algemeen

Nieuwsbrief nr. 71

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Evaluatie brede weersverzekering

Op woensdag 3 februari 2021 werd in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een eerste debat gevoerd over de evaluatie van de brede weersverzekering. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst.

Nood aan huisvesting voor kwetsbare ouderen

Er zijn diverse doelgroepen in de Vlaamse samenleving, waarvoor er extra inspanningen nodig zijn op de woningmarkt.

Dat geldt zeker voor de senioren in het algemeen en kwetsbare ouderen in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk kan dat niet los gezien worden van het algemeen huisvestings- en woonbeleid in Vlaanderen.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele.”

Pesticiden: ook verminderen in privé-tuinen

“Pesticiden zijn slecht voor de gezondheid. We moeten ook bezitters van privé-tuinen daar nog meer van overtuigen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In het kader van de Green Deal Natuurlijke Tuinen, die afgesloten is met de sector van de groenaannemers, wordt een bepaald gedeelte van tuineigenaars bereikt. Maar er zijn ook heel wat personen en gezinnen, die hun tuin zelf onderhouden. Ook daar moeten de sensibiliserende initiatieven opgedreven worden.

Nieuwsbrief sp.a Sint-Truiden

De volgende nieuwsbrief van sp.a Sint-Truiden is verschenen.

Kweken vechthanen formeel verbieden

“Ik blijf van mening dat hiervoor een wijziging van het decreet nodig is. Vandaar mijn voorstel van decreet. Maar het is op woensdag 27 januari 2021 weggestemd in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn“, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Loketten in 44 stations dicht

“Ongehoord”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Van de 135 stations waar vandaag nog loketten zijn, blijven er binnenkort nog 91 over, 44 worden gesloten.
In 37 andere stations worden de openingsuren teruggeschroefd en zullen loketten niet langer op zondag open zijn.

De uitleg van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS): de toenemende digitalisering. (1) (2)

5 miljoen euro extra voor LRM

De Vlaamse regering heeft een kapitaalverhoging van 5 miljoen euro toegekend voor de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM).

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Zo worden Corona-achtergestelde leningen ook toegankelijk voor ondernemingen, waarin de LRM participeert, onder dezelfde voorwaarden als bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV).

Hiermee wordt het probleem van de discriminatie van Limburgse bedrijven, die nu samenwerken met LRM, weggewerkt.

Streng aanpakken van inbreuken op behoud hoogstamboomgaarden

“Personen of organisaties, die ‘een aanslag’ plegen op hoogstamboomgaarden, kunnen niet streng genoeg aangepakt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is de enige mogelijkheid om dit erfgoed voor onze regio te ‘redden’.

Nieuwsbrief nr. 70

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen