Kermissector wil geen herhaling van 2020

Bij een versoepeling van de maatregelen omwille van Covid-19, als de algemene toestand qua volksgezondheid het eens toelaat, wil de kermissector voldoende perspectief krijgen.

“Lijkt mij logisch”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Foorreizigers zijn zelfstandigen, zoals alle andere middenstanders. Zij hebben bijgevolg recht op eenzelfde behandeling.

Ik stelde er op dinsdag 23 februari 2021 andermaal een vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams parlement.

De minister engageert zich om, eens de Nationale Veiligheidsraad zijn fiat geeft, om de Vlaamse gemeenten te benaderen met de bedoeling zo maximaal mogelijk foren en kermissen te laten doorgaan.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en die van de bevoegde minister. (1)