Algemeen

Fluvius: Limburg moet blijven opletten!

“Interelectra en Infrax zijn altijd belangrijke partners geweest in het ontwikkelen van het beleid van de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. Dat moet zo blijven in het geval van Fluvius”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Kleine inspanning, groot resultaat

“Help vogels nu om te overleven met dit sneeuw- en vriesweer”, zegt Ludwig Vandenhove.

Met weinig middelen kan je aan dierenwelzijn en aan biodiversiteit doen.
Laat u niet tegenhouden!” (1)

 

Tags:

Heeft het college van burgemeester en schepenen het (weer) verkeerd begrepen?

“Wij hebben het over het voorstel van collega gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove over het zorgparkeren in Sint-Truiden”, zeggen de sp.a-gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Maurice Hollebeke.

Spijtig van de klimaatbomen!

“Blijkbaar hebben heel wat Limburgse gemeenten niet ingespeeld op het aanbod van de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM) om klimaatbomen in hun gemeente te planten (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Spijtig!

Ecoregelingen landbouw

De Europese Commissie heeft richtinggevend een lijst met mogelijke landbouwpraktijken, die in aanmerking komen voor ecoregelingen, gepubliceerd.
Deze lijst moet als inspiratie dienen voor de invulling van het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Synthetische drugs: ook een toenemend milieuprobleem

Synthetische drugs zijn vanzelfsprekend een probleem van justitie, maar ook en in toenemende mate van leefmilieu, de omgeving en de volksgezondheid.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ondervroeg ter zake minister voor Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 2 februari 2021.

Gekapte bomen op Guvelingen: illegaal!

“De administratie van de stad Sint-Truiden had het mij al bevestigd in een schrijven en nu volgt ook Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir onze sp.a stelling: de bomen op Guvelingen (Nieuw Sint-Truiden) zijn illegaal gekapt door het stadsbestuur. Daar was wel degelijk een bouwvergunning voor nodig”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 71

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Evaluatie brede weersverzekering

Op woensdag 3 februari 2021 werd in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een eerste debat gevoerd over de evaluatie van de brede weersverzekering. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst.

Nood aan huisvesting voor kwetsbare ouderen

Er zijn diverse doelgroepen in de Vlaamse samenleving, waarvoor er extra inspanningen nodig zijn op de woningmarkt.

Dat geldt zeker voor de senioren in het algemeen en kwetsbare ouderen in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk kan dat niet los gezien worden van het algemeen huisvestings- en woonbeleid in Vlaanderen.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen