Wat nog doen?

“Zelf ik, met mijn jarenlange politieke ervaring, vraag mij af wat wij nog kunnen doen als democratisch verkozen sp.a-gemeenteraadsleden om tijdens gemeenteraden niet constant de volle lading - zacht uitgedrukt - te krijgen vanuit de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid”, zegt Ludwig Vandenhove.

Neen, dat ligt niet aan ons als sp.a, wel aan (sommige leden van) de meerderheid, die ‘niet normaal’ doen en alle normen van het politiek fatsoen overtreden.

In elke democratisch bestel, ook in een gemeente, is er een meerderheid en is er een oppositie. En beide ‘kampen’ moeten elkaar met respect behandelen. Maar dat is tijdens de gemeenteraden in Sint-Truiden telkens veraf.
Politiek is een mooi spel, tenminste als een minimum aantal regels gehanteerd worden
.
Blijkbaar vergeet de meerderheid in Sint-Truiden dat meerderheid en oppositie andere kanten zijn van dezelfde medaille: vandaag in de meerderheid, morgen in de oppositie, of omgekeerd. En alle democratische verkozenen zijn er voor de hele bevolking.

Weer enkele voorbeelden uit de gemeenteraad van maandag 22 februari 2021.

Sp.a fractieleider Gert Stas vraagt hoe het zit met de alternatieve huisvesting van de verenigingen, die het Oud Atheneum in de Zoutstraat 46 moeten verlaten, omdat het stadsbestuur het gebouw gaat verkopen.
Deadline en beloftes worden steeds verbroken door de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid.
“Zoek zelf locaties” is het antwoord van een aantal leden van de meerderheid. Maar wij hebben als sp.a net gezorgd dat verenigingen jaren in het Oud Atheneum konden blijven, voor ons moe(s)ten ze daar niet weg.

Als Gert Stas tussenkomt over de onduidelijkheid en het misbruik dat er is bij de inname van het openbaar domein door bepaalde aannemers of bouwpromotoren, verwijt schepen Jelle Engelbosch hem en de sp.a “nooit meer te spreken over betaalbaar wonen als je bouwheren wil belasten voor inname openbaar domein.”
Wat is in godsnaam het verband tussen beide elementen?
Wat logisch is in heel Vlaanderen is dat blijkbaar in Sint-Truiden niet: inname van het openbaar domein, om welke reden dan ook, moet overal betaald worden. Een privé persoon stelt haar/zijn eigendom toch ook niet gratis ter beschikking.

Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V) en schepen Jo François (N-VA) zeggen enkele keren tijdens sp.a tussenkomsten dat “we dan maar weer klacht moeten neerleggen bij de Gouverneur”.
Bert Stippelmans drukt zich daarbij erg laag dunkend uit over de functie van de Gouverneur.

“Kijk eens wat extra werk onze administratie heeft als de Gouverneur bijkomende informatie opvraagt”, fulmineert Jo François. En zeggen dat dat informatie is waar wij als gemeenteraad sowieso recht op hebben zonder dat we daarmee naar de gemeenteraad moeten.
Welke mogelijkheden hebben wij als oppositie als we geen klacht mogen indienen bij de hogere overheid als de meerderheid de decreten niet volgt?
Klachten bij een hogere overheid zijn een normaal middel en onderdeel van een normale oppositie.

Jo François zegt achter het gegeven te blijven staan dat hij de oppositie niet alle informatie bezorgt, bijvoorbeeld rond te verkopen gebouwen en de eventuele waarden en/of verkoopprijzen.
Als reden haalt hij aan dat wij als sp.a gebruik zouden maken van die gegevens voor “zaken, waarvoor ze niet dienen”.
Blijkbaar weet de schepen niet wat lokale democratie betekent en op welke informatie gemeenteraadsleden recht hebben. Wij doen immers als oppositie gewoon ons werk.
Misschien heeft het met zijn politieke achtergrond te maken dat hij lokale democratie niet zo logisch vindt en niet weet wat het inhoudt.

Uiteindelijk eens een bijkomend agendapunt van ons als sp.a goedgekeurd: het zorgparkeren (zie hieronder).
Natuurlijk zullen we het goed moeten opvolgen, zodat het tot een effectieve uitvoering komt.
Toppunt is dan dat schepen Jelle Engelbosch ons als sp.a verwijt waarom we niet zelf het hele dossier uitgewerkt hebben: “jullie zijn gemakkelijk, voorstellen doen, maar ‘wij’ moeten het uitwerken”.
‘Wij’ is de administratie.
In de ogen van Jelle Engelbosch werken die blijkbaar enkel voor de meerderheid, niet voor de hele gemeenteraad.
Wie bereidt zijn dossiers voor? Toch ook de administratie, doet hij toch ook zelf niet.

Tot slot het bijkomend punt van Gert Stas over het co-ouderschapsregister (zie hieronder).
Raar: eerst weet gemeenteraadsvoorzitter niet welke schepen gaat antwoorden, hij denkt Hilde Vautmans, maar niemand voelt zich geroepen.
Tot ineens schepen Jelle Engelbosch lachend het woord neemt, want hij kent het antwoord: het systeem, zoals wij het voorstellen, zou al bestaan bij de stad Sint-Truiden.
Is dat correct, vermits er helemaal niets op de website terug te vinden is? Blijkbaar wel, dat co-ouderschap wordt, op vraag van betrokkene(n), rechtstreeks ingeschreven in het rijksregister. Maar vermits dat niet op de website van de stad Sint-Truiden stond, konden wij dat niet weten.
Hopelijk wordt daar nu de nodige ruchtbaarheid aan gegeven na de vraag vanuit onze sp.a-fractie. Bovendien gaat onze vraag verder: om kinderen, die deels in Sint-Truiden bij één ouder en deels in een andere gemeente bij de andere ouder verblijven te laten genieten van dezelfde voordelen als de kinderen wiens (beide) ouders in Sint-Truiden wonen. Dus een antwoord totaal langs de kwestie.

Eerlijk: elke gemeenteraad in Sint-Truiden is voor mij tegenwoordig een blamage van ‘de normale politiek’.”

Hieronder vindt u de bijgevoegde punten van de sp.a voor de gemeenteraad van maandag 22 februari 2021.

Hieronder vindt u de bijdrage, die www.trudocs.be daarover brengt. (1)