Zorgparkeren komt er

Tijdens de gemeenteraad van maandag 22 februari 2021 in Sint-Truiden is unaniem ingestemd met het sp.a voorstel (van de gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti, Maurice Hollebeke en Ludwig Vandenhove) om in Sint-Truiden zorgparkeren in te voeren.
De principebeslissing wordt nu zo snel mogelijk uitgewerkt en gaat dan terug naar de gemeenteraad voor de praktische implementatie.

Ik ben zeer tevreden”, zegt Eddy El Herbouti, die het voorstel toelichtte.

Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners nu willen meewerken om private parkeermogelijkheden ter beschikking te stellen aan één of meerdere zorgverleners. Het gaat dan bijvoorbeeld om de oprit of een andere private parkeerplaats”, aldus de initiatiefnemers.
“Wij denken in de eerste plaats aan personen of families, die regelmatig een beroep moeten doen op hulpverleners of hun buren of mensen in hun omgeving. Maar uiteindelijk kan elke Truienaar hieraan meewerken.
Het kan de druk en de stress om een geschikte parkeerplaats te vinden en niet geverbaliseerd te worden door overijverige parkeerwachters of politiemensen, voor medische en para -medische beroepen, serieus verminderen.

Wij gaan ervan uit dat de burgemeester haar woord zal houden, maar uiteraard zullen wij het dossier strikt opvolgen.”

“Hopelijk is dit een wijziging in de houding van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid om niet d’ office agendapunten, aangebracht door ons als sp.a oppositie, af te keuren”, besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het artikel dat de de nieuwswebsite Trudocs hierover brengt. (1)