Waarom Limburg steeds meer grote veebedrijven telt

Dat is de titel van een artikel van zaterdag 20 en zondag 21 februari 2021 in een reeks in Het Belang van Limburg. (1)

Het artikel schetst de problematiek van de steeds grotere veestallen in Vlaanderen in het algemeen en in Limburg in het bijzonder. En de negatieve gevolgen ervan voor het leefmilieu, de volksgezondheid, de omgeving en het klimaat.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove komt er twee keer in aan het woord als “landbouwspecialist van sp.a”.

“Maar het kan dus ook gaan om dossiers van meer dan 100 000 kippen. In Nederland is er een criterium voor megastallen. Dat ontbreekt in Vlaanderen.”

“Er valt ook wat te zeggen over de dubbelzinnige houding van de Boerenbond. Het is niet altijd duidelijk welke pet ze nu draagt. Die van de kleine landbouwer of die van industriële landbouwbedrijven.” Vandenhove verwijst daarmee naar de belangen die de organisatie heeft in de veevoedersector. De holding van Boerenbond, MRBB, controleert de grootste diervoederproducent van ons land. De participatie van de Boerenbond in de holding leverde de organisatie in 2019 32,5 miljoen euro voor belasting op.

Als je de realiteit onder ogen durven zien en zulke dingen zegt, wordt je al snel weggezet als anti-landbouw”, aldus Ludwig Vandenhove. “Nochtans is dat niet waar, ik leef niet voor niets in Haspengouw met zijn fruitteelt en landbouw.

Als politici moeten we vooruit durven kijken, ook qua landbouw. En dat betekent rekening houden met de gewijzigde samenleving en de toenemende aandacht voor het leefmilieu, de volksgezondheid, de omgeving, het klimaat.
We moeten daarover in alle openheid durven debatteren en discussiëren, ja en tegen ‘heilige huisjes’ durven ingaan.
De Boerenbond (BB) verdedigt meestal de eigen belangen van de organisatie, dat is iets anders dan en valt niet altijd samen met de belangen van de gemiddelde landbouwers, zeker niet kleine(re) landbouwers.
De landbouw heeft niets aan een stand-stil, wel aan vooruitkijken en rekening houden met die elementen. En ons inpassen in de Europese Green Deal met een aangepast Gemeenschappelijk  Landbouw Beleid (GLB).
Het wordt tijd dat we beginnen te werken aan alternatieven voor de huidige landbouw. De sector kan niet blind blijven voor de negatieve analyses, die internationaal gemaakt worden.
In gesprek met de landbouw en via eventuele financiële compensaties bij reconversie moet deze algemene aanpak in een meerjarenplan concreet gemaakt worden.”

Hieronder vindt u het volledige artikel.


 

  • (1)’VEESTALLEN Waarom Limburg steeds meer grote veebedrijven telt’, Het Belang van Limburg, HBvLPLUS, zaterdag 20 en zondag 21 februari 2021, pagina’s 2, 3, 4 en 5.
     
  • Zie onder andere ook ‘Klimaatcijfers Limburg: in goede richting, maar opletten!’ van donderdag 18 februari 2021 op deze website.
     
  • Foto: Shutterstock.com.