Moedige houding politievakbond ACOD

Politievakbond Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) distantieert zich nadrukkelijk van het optreden van sommige leden van de federale politie tijdens de manifestatie  tegen politiegeweld van zondag 24 januari 2021. (1) (2)

Een tiental agenten van de politievakbond vinden dat hun collega’s te ver gingen.

Er werden uiteindelijk 245 personen opgepakt en afgevoerd naar het cellencomplex van de federale politie in Etterbeek.
De ordehandhaving werd die dag uitgevoerd door gemengde teams van de lokale politie Brussel-Elsene en het interventiekorps van de federale politie.
Bij de lokale politie is er heel wat interne wrevel over hoe het er aan toegegaan is.
ACOD heeft een aantal bemerkingen overgemaakt per brief aan de Brusselse burgemeester Philippe Close. Zo wordt er onder andere gewag gemaakt van het feit dat bepaalde procedures niet gevolgd zijn door het personeel van het Interventiekorps
.
Bij de arrestanten waren er heel wat jongeren.

“Deze reactie is zeer moedig, het gaat over een belangrijk signaal”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wordt hiermee de zwijgcultuur eindelijk doorbroken? Ik hoop het en dat moet niet gelijkstaan aan verklikken.
“Zullen de andere vakbonden volgen?
Al te vaak vervalt geweld door politiemensen tegen burgers nu in een zwartwit discussie, terwijl er net genuanceerd zou moeten over gepraat worden. Bovendien is elke situatie anders en kunnen er geen vergelijkingen gemaakt worden tussen gebeurtenissen. Menselijke fouten, langs beide kanten, behoren ook steeds tot de mogelijkheden.

Geweld tegen politie moet zwaar aangepakt en streng bestraft worden, maar hetzelfde geldt voor politiemensen, die zich misdragen. De grens tussen zelfverdediging of agressie is dun, maar moet wel duidelijk zijn.”  

  • Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com