Algemeen

Reorganisatie Toerisme Vlaanderen (TVL): nog veel vragen

Op dinsdag 2 februari 2021 was er een hoorzitting met de ‘grote baas’ Peter De Wilde van TVL in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams parlement.
“Een aantal vragen werden beantwoord, maar een aantal, misschien nog meer nieuwe vragen kwamen boven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is des te erger gezien de grote uitdagingen waarvoor de toeristische sector staat omwille van Covid-19.”

Kerntakendebat Fluvius

Een intern kerntakendebat bij Fluvius leidt ertoe dat de netbeheerder zich in de toekomst nog enkel op zijn kerntaak – het beheer van het distributienet – zal richten.
Andere activiteiten, vooral aangevraagd en aangebracht vanuit de Limburgse gemeenten, worden afgestoten en overgedragen.

“Ik  hoop op een goede oplossing, die de belangen van gemeenten en gebruikers blijft vooropstellen, zoals dat voorheen het geval was bij Interelectra en Infrax”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ontsnippering

Een weg of waterweg is vaak een grote en gevaarlijke hindernis voor in het wild levende dieren. Om het versnipperende effect daarvan te verminderen en zo meer kansen te geven aan de natuur, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. (1)

Fluvius: Limburg moet blijven opletten!

“Interelectra en Infrax zijn altijd belangrijke partners geweest in het ontwikkelen van het beleid van de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. Dat moet zo blijven in het geval van Fluvius”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Kleine inspanning, groot resultaat

“Help vogels nu om te overleven met dit sneeuw- en vriesweer”, zegt Ludwig Vandenhove.

Met weinig middelen kan je aan dierenwelzijn en aan biodiversiteit doen.
Laat u niet tegenhouden!” (1)

 

Tags:

Heeft het college van burgemeester en schepenen het (weer) verkeerd begrepen?

“Wij hebben het over het voorstel van collega gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove over het zorgparkeren in Sint-Truiden”, zeggen de sp.a-gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Maurice Hollebeke.

Spijtig van de klimaatbomen!

“Blijkbaar hebben heel wat Limburgse gemeenten niet ingespeeld op het aanbod van de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM) om klimaatbomen in hun gemeente te planten (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Spijtig!

Ecoregelingen landbouw

De Europese Commissie heeft richtinggevend een lijst met mogelijke landbouwpraktijken, die in aanmerking komen voor ecoregelingen, gepubliceerd.
Deze lijst moet als inspiratie dienen voor de invulling van het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Synthetische drugs: ook een toenemend milieuprobleem

Synthetische drugs zijn vanzelfsprekend een probleem van justitie, maar ook en in toenemende mate van leefmilieu, de omgeving en de volksgezondheid.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ondervroeg ter zake minister voor Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 2 februari 2021.

Gekapte bomen op Guvelingen: illegaal!

“De administratie van de stad Sint-Truiden had het mij al bevestigd in een schrijven en nu volgt ook Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir onze sp.a stelling: de bomen op Guvelingen (Nieuw Sint-Truiden) zijn illegaal gekapt door het stadsbestuur. Daar was wel degelijk een bouwvergunning voor nodig”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen