(Grond)water is zeldzaam: landbouw moet daar rekening mee houden

“Door de toenemende droogte is het grondwaterpeil een toenemend probleem in Vlaanderen.
Momenteel is het grondwaterpeil zich zelfs nog volop aan het herstellen van de droogte van vorige zomer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Alle sectoren zullen moeten aangezet worden om rekening te houden met het beter beheren van de waterhuishouding.

Op woensdag 24 februari 2021 ondervroeg ik Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid over welke beleidsmaatregelen zij nadenkt voor waterbeheersing binnen de landbouwsector

Hoe zit het met de grondwaterwinning door de landbouwsector?
Wordt er eventueel gedacht aan een captatieverbod qua grondwaterwinning?
Welk is het effect van het gebruik van grondwater door de landbouw op de grondwaterreserves?
Worden er concrete acties ondernomen om de drainage van landbouwgronden te verminderen en/of te verduurzamen?
Hoe zit het met de vraag vanuit de landbouwsector naar ondersteuning van investeringen ter realisatie van circulair watergebruik?
Is het correct dat de landbouwsector steeds meer grondwaterwinningen aanvraagt om lagere premies voor de brede weersverzekering te moeten betalen?”.

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister . (1)